SSC>Verejné obstarávanie>Archív VO>Informácie verejného obstarávateľa o zákazkách>I/66 Brezno – obchvat, I. Etapa, 1. úsek (DRS s náležitosťami DP, MPP a AD)
Prejsť na navigáciu

I/66 Brezno – obchvat, I. Etapa, 1. úsek (DRS s náležitosťami DP, MPP a AD)

Dátum Názov
11.07.2013
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní [PDF, 59 KB]

 

Aktualizované: 17.7.2013

Publikované: 11.7.2013

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora