Prejsť na navigáciu

Piktogramy pre dopravné značky IS23a, IS23b, IS24

Untitled DocumentUvedené piktogramy sa používajú na dopravných značkách IS23a, IS23b, IS24. Na DZ IS11 sa tieto uvedené symboly nesmú používať
s výnimkou podľa článku 6.1. Technických podmienok (TP) 086 – Označovanie kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách.

Piktogram
Kultúrny cieľ a atraktivita cestovného ruchu

Piktogram Kultúrny cieľ a atraktivita cestovného ruchu
4a  archeologická lokalita, hradisko 4n1 4n2 múzeum, múzeum v prírode
4b pamätný cintorín 4o
ľudová architektúra
(múzeum ľudovej architektúry, pamiatková rezervácia ľudovej architektúry)
4c pomník, pamätník
4p

pamiatka modernej architektúry
4d náboženská pamiatka (kaplnka, kalvária, kostol, kláštor, zvonica a pod.) 4q1 4q2 technická pamiatka, (banská, historická železnica, most a pod.)

4e pamiatka židovskej kultúry (synagóga, cintorín a pod.) 4q3 4q4
4f hrad, zámok 4r1

prírodná a krajinná zaujímavosť
(pramene riek, geomontánny park (geopark)
a pod.)
4g kaštieľ, kúria 4r2 4r3
4h pevnosť
4s

rozhľadňa
4i zrúcanina 4t
jaskyňa
4j historická lokalita, pamiatková rezervácia
4u

ZOO (zviera sa môže použiť konkrétne pre danú ZOO)
4k historický park, záhrada a arborétum
4v

významné miesto *
(hvezdáreň, gejzír, mauzóleum, knižnica, observatórium, divadlo, pamätný dom a pod.)
4l kúpele 4w
lokalita UNESCO
 4m galéria  4x plte

* významné miesta resp. objekty, ktoré nespadajú do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Publikované: 9.10.2017

 

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora