Prejsť na navigáciu

Piktogramy pre dopravné značky IS23a, IS23b, IS24

Untitled DocumentUvedené piktogramy sa používajú na dopravných značkách IS23a, IS23b, IS24. Na DZ IS11 sa tieto uvedené symboly nesmú používať
s výnimkou podľa článku 6.1. Technických podmienok (TP) 086 – Označovanie kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách.

Piktogram
Kultúrny cieľ a atraktivita cestovného ruchu

Piktogram Kultúrny cieľ a atraktivita cestovného ruchu
4a  archeologická lokalita, hradisko 4n1 4n2 múzeum, múzeum v prírode
4b pamätný cintorín 4o
ľudová architektúra
(múzeum ľudovej architektúry, pamiatková rezervácia ľudovej architektúry)
4c pomník, pamätník
4p

pamiatka modernej architektúry
4d náboženská pamiatka (kaplnka, kalvária, kostol, kláštor, zvonica a pod.) 4q1 4q2 technická pamiatka, (banská, historická železnica, most a pod.)

4e pamiatka židovskej kultúry (synagóga, cintorín a pod.) 4q3 4q4
4f hrad, zámok 4r1

prírodná a krajinná zaujímavosť
(pramene riek, geomontánny park (geopark)
a pod.)
4g kaštieľ, kúria 4r2 4r3
4h pevnosť
4s

rozhľadňa
4i zrúcanina 4t
jaskyňa
4j historická lokalita, pamiatková rezervácia
4u

ZOO (zviera sa môže použiť konkrétne pre danú ZOO)
4k historický park, záhrada a arborétum
4v

významné miesto *
(hvezdáreň, gejzír, mauzóleum, knižnica, observatórium, divadlo, pamätný dom a pod.)
4l kúpele 4w
lokalita UNESCO
 4m galéria  4x plte

* významné miesta resp. objekty, ktoré nespadajú do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Publikované: 9.10.2017

 

Aktuálne

Schválené TKP 29 Protihlukové clony

Schválené TKP 29 Protihlukové clony

01.06.2021
MDV SR schválilo:
TKP 29 Protihlukové clony
Účinnosť od: 01.06.2021
Schválené TP 051, 052, Dodatok č. 1 k TP 082

Schválené TP 051, 052, Dodatok č. 1 k TP 082

01.06.2021
MDV SR schválilo:
TP 051 Použitie, kvalita a systém hodnotenia protihlukových stien
TP 052 Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie
Dodatok č. 1 k TP 082

Účinnosť od: 01.06.2021
Schválené TP 066

Schválené TP 066

01.06.2021
MDV SR schválilo:
TP 066 Stanovenie hlukovej záťaže spôsobovanej dopravou po cestných komunikáciách
Účinnosť od: 01.05.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora