Prejsť na navigáciu

Piktogramy pre dopravné značky IS23a, IS23b, IS24

Untitled DocumentUvedené piktogramy sa používajú na dopravných značkách IS23a, IS23b, IS24. Na DZ IS11 sa tieto uvedené symboly nesmú používať
s výnimkou podľa článku 6.1. Technických podmienok (TP) 086 – Označovanie kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách.

Piktogram
Kultúrny cieľ a atraktivita cestovného ruchu

Piktogram Kultúrny cieľ a atraktivita cestovného ruchu
4a  archeologická lokalita, hradisko 4n1 4n2 múzeum, múzeum v prírode
4b pamätný cintorín 4o
ľudová architektúra
(múzeum ľudovej architektúry, pamiatková rezervácia ľudovej architektúry)
4c pomník, pamätník
4p

pamiatka modernej architektúry
4d náboženská pamiatka (kaplnka, kalvária, kostol, kláštor, zvonica a pod.) 4q1 4q2 technická pamiatka, (banská, historická železnica, most a pod.)

4e pamiatka židovskej kultúry (synagóga, cintorín a pod.) 4q3 4q4
4f hrad, zámok 4r1

prírodná a krajinná zaujímavosť
(pramene riek, geomontánny park (geopark)
a pod.)
4g kaštieľ, kúria 4r2 4r3
4h pevnosť
4s

rozhľadňa
4i zrúcanina 4t
jaskyňa
4j historická lokalita, pamiatková rezervácia
4u

ZOO (zviera sa môže použiť konkrétne pre danú ZOO)
4k historický park, záhrada a arborétum
4v

významné miesto *
(hvezdáreň, gejzír, mauzóleum, knižnica, observatórium, divadlo, pamätný dom a pod.)
4l kúpele 4w
lokalita UNESCO
 4m galéria  4x plte

* významné miesta resp. objekty, ktoré nespadajú do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Publikované: 9.10.2017

 

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora