Prejsť na navigáciu

zoznam 22.12.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0630/HU

C00P

Návrh zákona o zmene a doplnení určitých zdravotníckych zákonov [PDF, 39 kB]

20-12-2011**

201102945.SK 2011/0630/HU2

2011/0635/GR

C50A

Návrh zákona o „Výrobe octu a jeho a umiestnení na trhu“ [PDF, 40 kB]

13.03.2012

201102967.SK 2011/0635/GR 2

2011/0636/HU

S20E

Vládna vyhláška, ktorou sa implementuje zákon LXXXV z roku 2011 o príspevkoch na ekologickú likvidáciu produktov [PDF, 37 kB]

14/12/2011*

201102989.SK 2011/0636/HU 2

2011/0637/A

T10T

Nariadenie spolkovej ministerky pre dopravu, inováciu a technológie, ktorým sa mení nariadenie o výrobkoch pre prevádzku leteckej dopravy z roku 2008 [PDF, 37 kB]

14.03.2012

201102992.SK 2011/0637/A 2

2011/0638/BG

C00A

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o potravinách [PDF, 43 kB]

14.03.2012

201102997.SK 2011/0638/BG 2

2011/0640/F

C00C

Výnos o ustanoveniach týkajúcich sa označovania biocídnych výrobkov – insekticídov a repelentov, ako sú napríklad výrobky uvedené v článku L.522-1 zákonníka o životnom prostredí [PDF, 38 kB]

15.03.2012

201103009.SK 2011/0640/F 2

2011/0641/F

V10T

Rozhodnutie č. xxxx-xxxx Regulačného úradu pre elektronické komunikácie a poštové služby z xx xxx 201x, ktorým sa stanovujú podmienky používania rádiových frekvencií pomocnými audio zariadeniami na výrobu programov a vysielanie v pásme 470 – 789 MHz a 823 – 832 MHz [PDF, 38 kB]

16.03.2012

201103016.SK 2011/0641/F 2

2011/0642/NL

T40T

Návrh dopravnej vyhlášky o uplatňovaní normy Euro VI v časti Maasvlakte z roku 2014 [PDF, 44 kB]

16.03.2012

201103020.SK 2011/0642/NL 2

2011/0643/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov – Časť I, Zmeny z decembra 2011 [PDF, 37 kB]

16.03.2012

201103030.SK 2011/0643/D 2

2011/0644/D

B20

Zoznam technických stavebných predpisov – Časť II, Zmeny september 2011 [PDF, 37 kB]

16.03.2012

201103032.SK 2011/0644/D 2

2011/0645/D

B20

Zoznam technických stavebných predpisov – Časť III, Zmeny september 2011 [PDF, 37 kB]

16.03.2012

201103034.SK 2011/0645/D 2

2011/0646/DK

S00E

Návrh zákona, ktorým sa menia zákony o zdaňovaní oxidov dusíka, energetickej dani za ropné produkty atď. a dani zo zemného plynu a svietiplynu (vyššia daň za znečisťovanie ovzdušia oxidmi NOx atď.) (L32) [PDF, 37 kB]

16.12.2011*

201103037.SK 2011/0646/DK 2

2011/0651/DK

C50A

Návrh zákona na zmenu zákona o dani z čokolády, zákona o dani z tabaku, zákona o dani z piva a vína a rôznych iných zákonov, (Zvýšenie daní z čokolády, cukroviniek, zmrzliny, nealkoholických nápojov, tabaku, piva a vína) [PDF, 37 kB]

21-12-2011*

201103084.SK 2011/0651/DK 2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

** akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 10.1.2012

Publikované: 10.1.2012

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora