Prejsť na navigáciu

zoznam 22.12.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0630/HU

C00P

Návrh zákona o zmene a doplnení určitých zdravotníckych zákonov [PDF, 39 kB]

20-12-2011**

201102945.SK 2011/0630/HU2

2011/0635/GR

C50A

Návrh zákona o „Výrobe octu a jeho a umiestnení na trhu“ [PDF, 40 kB]

13.03.2012

201102967.SK 2011/0635/GR 2

2011/0636/HU

S20E

Vládna vyhláška, ktorou sa implementuje zákon LXXXV z roku 2011 o príspevkoch na ekologickú likvidáciu produktov [PDF, 37 kB]

14/12/2011*

201102989.SK 2011/0636/HU 2

2011/0637/A

T10T

Nariadenie spolkovej ministerky pre dopravu, inováciu a technológie, ktorým sa mení nariadenie o výrobkoch pre prevádzku leteckej dopravy z roku 2008 [PDF, 37 kB]

14.03.2012

201102992.SK 2011/0637/A 2

2011/0638/BG

C00A

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o potravinách [PDF, 43 kB]

14.03.2012

201102997.SK 2011/0638/BG 2

2011/0640/F

C00C

Výnos o ustanoveniach týkajúcich sa označovania biocídnych výrobkov – insekticídov a repelentov, ako sú napríklad výrobky uvedené v článku L.522-1 zákonníka o životnom prostredí [PDF, 38 kB]

15.03.2012

201103009.SK 2011/0640/F 2

2011/0641/F

V10T

Rozhodnutie č. xxxx-xxxx Regulačného úradu pre elektronické komunikácie a poštové služby z xx xxx 201x, ktorým sa stanovujú podmienky používania rádiových frekvencií pomocnými audio zariadeniami na výrobu programov a vysielanie v pásme 470 – 789 MHz a 823 – 832 MHz [PDF, 38 kB]

16.03.2012

201103016.SK 2011/0641/F 2

2011/0642/NL

T40T

Návrh dopravnej vyhlášky o uplatňovaní normy Euro VI v časti Maasvlakte z roku 2014 [PDF, 44 kB]

16.03.2012

201103020.SK 2011/0642/NL 2

2011/0643/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov – Časť I, Zmeny z decembra 2011 [PDF, 37 kB]

16.03.2012

201103030.SK 2011/0643/D 2

2011/0644/D

B20

Zoznam technických stavebných predpisov – Časť II, Zmeny september 2011 [PDF, 37 kB]

16.03.2012

201103032.SK 2011/0644/D 2

2011/0645/D

B20

Zoznam technických stavebných predpisov – Časť III, Zmeny september 2011 [PDF, 37 kB]

16.03.2012

201103034.SK 2011/0645/D 2

2011/0646/DK

S00E

Návrh zákona, ktorým sa menia zákony o zdaňovaní oxidov dusíka, energetickej dani za ropné produkty atď. a dani zo zemného plynu a svietiplynu (vyššia daň za znečisťovanie ovzdušia oxidmi NOx atď.) (L32) [PDF, 37 kB]

16.12.2011*

201103037.SK 2011/0646/DK 2

2011/0651/DK

C50A

Návrh zákona na zmenu zákona o dani z čokolády, zákona o dani z tabaku, zákona o dani z piva a vína a rôznych iných zákonov, (Zvýšenie daní z čokolády, cukroviniek, zmrzliny, nealkoholických nápojov, tabaku, piva a vína) [PDF, 37 kB]

21-12-2011*

201103084.SK 2011/0651/DK 2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

** akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 10.1.2012

Publikované: 10.1.2012

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora