Prejsť na navigáciu

zoznam 22.12.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0630/HU

C00P

Návrh zákona o zmene a doplnení určitých zdravotníckych zákonov [PDF, 39 kB]

20-12-2011**

201102945.SK 2011/0630/HU2

2011/0635/GR

C50A

Návrh zákona o „Výrobe octu a jeho a umiestnení na trhu“ [PDF, 40 kB]

13.03.2012

201102967.SK 2011/0635/GR 2

2011/0636/HU

S20E

Vládna vyhláška, ktorou sa implementuje zákon LXXXV z roku 2011 o príspevkoch na ekologickú likvidáciu produktov [PDF, 37 kB]

14/12/2011*

201102989.SK 2011/0636/HU 2

2011/0637/A

T10T

Nariadenie spolkovej ministerky pre dopravu, inováciu a technológie, ktorým sa mení nariadenie o výrobkoch pre prevádzku leteckej dopravy z roku 2008 [PDF, 37 kB]

14.03.2012

201102992.SK 2011/0637/A 2

2011/0638/BG

C00A

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o potravinách [PDF, 43 kB]

14.03.2012

201102997.SK 2011/0638/BG 2

2011/0640/F

C00C

Výnos o ustanoveniach týkajúcich sa označovania biocídnych výrobkov – insekticídov a repelentov, ako sú napríklad výrobky uvedené v článku L.522-1 zákonníka o životnom prostredí [PDF, 38 kB]

15.03.2012

201103009.SK 2011/0640/F 2

2011/0641/F

V10T

Rozhodnutie č. xxxx-xxxx Regulačného úradu pre elektronické komunikácie a poštové služby z xx xxx 201x, ktorým sa stanovujú podmienky používania rádiových frekvencií pomocnými audio zariadeniami na výrobu programov a vysielanie v pásme 470 – 789 MHz a 823 – 832 MHz [PDF, 38 kB]

16.03.2012

201103016.SK 2011/0641/F 2

2011/0642/NL

T40T

Návrh dopravnej vyhlášky o uplatňovaní normy Euro VI v časti Maasvlakte z roku 2014 [PDF, 44 kB]

16.03.2012

201103020.SK 2011/0642/NL 2

2011/0643/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov – Časť I, Zmeny z decembra 2011 [PDF, 37 kB]

16.03.2012

201103030.SK 2011/0643/D 2

2011/0644/D

B20

Zoznam technických stavebných predpisov – Časť II, Zmeny september 2011 [PDF, 37 kB]

16.03.2012

201103032.SK 2011/0644/D 2

2011/0645/D

B20

Zoznam technických stavebných predpisov – Časť III, Zmeny september 2011 [PDF, 37 kB]

16.03.2012

201103034.SK 2011/0645/D 2

2011/0646/DK

S00E

Návrh zákona, ktorým sa menia zákony o zdaňovaní oxidov dusíka, energetickej dani za ropné produkty atď. a dani zo zemného plynu a svietiplynu (vyššia daň za znečisťovanie ovzdušia oxidmi NOx atď.) (L32) [PDF, 37 kB]

16.12.2011*

201103037.SK 2011/0646/DK 2

2011/0651/DK

C50A

Návrh zákona na zmenu zákona o dani z čokolády, zákona o dani z tabaku, zákona o dani z piva a vína a rôznych iných zákonov, (Zvýšenie daní z čokolády, cukroviniek, zmrzliny, nealkoholických nápojov, tabaku, piva a vína) [PDF, 37 kB]

21-12-2011*

201103084.SK 2011/0651/DK 2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

** akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 10.1.2012

Publikované: 10.1.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora