Prejsť na navigáciu

9/2022

Žiadateľ NOVAIZOL Bratislava s.r.o.
Názov izolačného systému NOVAPONTI AC
Žiadosť príloha [PDF, 700 kB]
SK CERTIFIKÁT 
príloha [PDF, 462 kB]
Vyhlásenia o parametroch 
príloha [PDF, 123 kB]
Skúška typu izolačného systému 
Protokol akreditovaného laboratória VUIS - CESTY, spol. s r. o., č. 05/2019 z 26.04.2019
Správa o počiatočnej inšpekcii/
Správa o priebežnom dohľade 

SK09/21/0093/01/0408 zo 16.09.2021

Výsledky plánovaných skúšok 

Technologický predpis 
TchP Novaponti AC_MA z 19.07.2022
Realizované stavby

 

Aktualizované: 16.9.2022

Publikované: 16.9.2022

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora