Prejsť na navigáciu

8/2022Žiadateľ ALLMEDIA, spol. s. r. o.
Názov izolačného systému ALLMEDIAmost AC
Žiadosť príloha [PDF, 740 kB]
SK CERTIFIKÁT 
príloha [PDF, 530 kB]
Vyhlásenia o parametroch 
príloha [PDF, 825kB]
Skúška typu izolačného systému 
Protokol akreditovaného laboratória VUIS - CESTY, spol. s r. o., č. 61/2021 z 28.02.2022
Správa o počiatočnej inšpekcii/
Správa o priebežnom dohľade 

SK09/21/0005/01/0408 z 31.01.2022

Výsledky plánovaných skúšok 

Technologický predpis 
TchP ALLMEDIAmost AC z 25.08.2022
Realizované stavby

 

Aktualizované: 25.11.2022 

Publikované: 16.9.2022

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora