Prejsť na navigáciu

7/2022

Žiadateľ Roko Group s.r.o.
Názov izolačného systému RokoMost MA
Žiadosť príloha [PDF, 700 kB]
SK CERTIFIKÁT 
príloha [PDF, 925 kB]
Vyhlásenia o parametroch 
príloha [PDF, 123 kB]
Skúška typu izolačného systému 
Protokol akreditovaného laboratória VUIS - CESTY, spol. s r. o., č. 38/2022 z 05.08.2022
Správa o počiatočnej inšpekcii/
Správa o priebežnom dohľade 

SK09/22/0119/01/0408 z 18.08.2022

Výsledky plánovaných skúšok 

Technologický predpis 
TchP RokoMost (Rokofloor GB-Supermost-AC MA) z 22.08.2022
Realizované stavby

 

Aktualizované: 31.8.2022

Publikované: 31.8.2022

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora