Prejsť na navigáciu

7/2020

Žiadateľ DEHTOCHEMA - TN a.s. 
Názov izolačného systému ISM 19

Žiadosť

príloha [PDF, 639 kB]
SK CERTIFIKÁT 
príloha [PDF, 605 kB]
príloha [PDF, 3,1 MB] 
príloha [PDF, 1,8 MB]  
Vyhlásenia o parametroch 
príloha [PDF, 682 kB]
príloha [PDF, 86 kB]
Skúška typu izolačného systému 
Protokol akreditovaného laboratória TZÚS Praha, s.p., č. 010-036276 zo 07.04.2016
Protokol skúšok výrobcu TECHNONICOL č. 06.03.TF/2020 zo 06.03.2020

Správa o počiatočnej inšpekcii/

Správa o priebežnom dohľade 

SK09/20/0080/09/0408 z 10.06.2020
Výsledky plánovaných skúšok 
Protokol akreditovaného laboratória Horský s.r.o., č. PA 1/20 z 19.06.2020
Technologický predpis 
TchP ISM CHS-EPODUR 474 PRIMER - BITUMELIT PR5 zo 17.07.2020
Realizované stavby

 

 

Aktualizované: 21.9.2020

Publikované: 21.9.2020

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora