Prejsť na navigáciu

5/2022

Žiadateľ TN International Eastern Europe, a.s.
Názov izolačného systému ISM 23
Žiadosť príloha [PDF, 647 kB]
SK CERTIFIKÁT 
príloha [PDF, 700 kB]
príloha [PDF, 1,7 MB]
Vyhlásenia o parametroch 
príloha [PDF, 104 kB]
príloha [PDF, 1,2 MB]
Skúška typu izolačného systému 
Protokol akreditovaného laboratória Horský s.r.o., č. PA 13/22 z 02.02.2022
Protokol akreditovaného laboratória Institut pro testování a certifikaci, a. s., č. 412501525/03 z 14.10.2011
Správa o počiatočnej inšpekcii/
Správa o priebežnom dohľade 
SK09/21/0080/10/0408 z 30.06.2021
Výsledky plánovaných skúšok 
Protokol akreditovaného laboratória Horský s.r.o., č. PA 2/22 z 12.04.2022
Protokol akreditovaného laboratória Institut pro testování a certifikaci, a. s., č. 412503710-01 z 08.07.2021
Technologický predpis 
TchP Rokofloor GB - Bitumelit PR 5 -AC MA z 09.05.2022
Realizované stavby

 

Aktualizované: 3.6.2022

Publikované: 2.6.2022

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora