Prejsť na navigáciu

5/2020

Žiadateľ TN International Eastern Europe, a.s.
Názov izolačného systému ISM 17

Žiadosť

príloha [PDF, 1,5 MB]
SK CERTIFIKÁT 
príloha [PDF, 1,7 MB]
príloha [PDF, 700 kB]
Vyhlásenia o parametroch 
príloha [PDF, 682 kB]
príloha [PDF, 448 kB]
Skúška typu izolačného systému 
Protokol akreditovaného laboratória ITC, a. s., č. 41250336-01 zo 14.01.2020
Protokol akreditovaného laboratória SGS, s. r. o. č. 45036 z 13.01.2020
Protokol skúšok výrobcu TECHNONICOL č. 06.03.TF/2020 zo 06.03.2020

Správa o počiatočnej inšpekcii/

Správa o priebežnom dohľade 

SK09/20/0080/09/0408 z 10.06.2020

Výsledky plánovaných skúšok 
Protokol o skúške č.: 19-25-001 z 08.07.2019
Technologický predpis 
TchP ISM TECHNONICOL 03 - BITUMELIT PR5 – AC/MA zo 07.05.2020
Realizované stavby

 

 Aktualizované: 2.6.2022

Publikované: 9.6.2020

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora