Prejsť na navigáciu

3/2020

Žiadateľ TN International Eastern Europe, a.s.
Názov izolačného systému ISM 15

Žiadosť

príloha [PDF, 652 kB]
SK CERTIFIKÁT 
príloha [PDF, 1,7 MB]
príloha [PDF, 700 kB]
Vyhlásenia o parametroch 
príloha [PDF, 434 kB]
príloha [PDF, 682 kB]
Skúška typu izolačného systému 
Protokol akreditovaného laboratória Horský s.r.o. č. PA – 10/19 z 27.5.2019
Protokol akreditovaného laboratória Horský s.r.o. č. PA – 07/18 z november 2018
Protokol akreditovaného laboratória Horský s.r.o. č. PA – 006/18 z 21.11.2018
Protokol skúšok výrobcu TECHNONICOL č. 010/TF/2019 z 01.03.2019

Správa o počiatočnej inšpekcii/

Správa o priebežnom dohľade 

SK09/20/0080/09/0408 z 10.06.2020

Výsledky plánovaných skúšok 

Technologický predpis 
TchP ISM MasterTop P 603 – BITUMELIT PR5 zo 07.05.2020
Realizované stavby 


 

 Aktualizované: 2.6.2022

Publikované: 18.5.2020

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora