Prejsť na navigáciu

2/2020

Žiadateľ DEHTOCHEMA - TN a.s. 
Názov izolačného systému ISM 14

Žiadosť

príloha [PDF, 665 kB]
SK CERTIFIKÁT 
príloha [PDF, 605 kB]
príloha [PDF, 1,8 MB] 
príloha [PDF, 3,1 MB]  
Vyhlásenia o parametroch 
príloha [PDF, 406 kB]
príloha [PDF, 682 kB]
Skúška typu izolačného systému 
Protokol akreditovaného laboratória Horský s.r.o. č. PA – 10/19 z 27.5.2019
Protokol akreditovaného laboratória Horský s.r.o. č. PA – 07/18 z november 2018
Protokol akreditovaného laboratória Horský s.r.o. č. PA – 006/18 z 21.11.2018
Protokol skúšok výrobcu TECHNONICOL č. 010/TF/2019 z 01.03.2019

Správa o počiatočnej inšpekcii/

Správa o priebežnom dohľade 

SK09/20/0080/09/0408 z 10.06.2020

Výsledky plánovaných skúšok 

Technologický predpis 
TchP ISM MasterTop P 603 – BITUMELIT PR5 zo 07.05.2020
Realizované stavby 


 

 Aktualizované: 21.9.2020

Publikované: 18.5.2020

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora