Prejsť na navigáciu

1/2022

Žiadateľ MC - Bauchemie, spol. s.r.o.
Názov izolačného systému MC-Most MA

Žiadosť

príloha [PDF, 660 kB]
SK CERTIFIKÁT 
príloha [PDF, 1,2 MB]
Vyhlásenia o parametroch 
príloha [PDF, 609 kB]
Skúška typu izolačného systému 
Protokol skúšobného laboratória VUIS – CESTY, spol. s r. o. č.: 21-49-002 z 10.12.2021
Protokol skúšobného laboratória VUIS – CESTY, spol. s r. o. č.: 21-49-004 z 10.12.2021
Protokol skúšobného laboratória VUIS – CESTY, spol. s r. o. č.: 21-49-006 z 10.12.2021
Protokol skúšobného laboratória VUIS – CESTY, spol. s r. o. č.: 21-49-008 z 10.12.2021
Protokol skúšobného laboratória VUIS – CESTY, spol. s r. o. č.: 21-49-010 z 20.01.2022

Správa o počiatočnej inšpekcii/

Správa o priebežnom dohľade 

SK09/22/0039/01/0408 z 15.02.2022
Výsledky plánovaných skúšok 

Technologický predpis 
TchP MC-Most MA z 08.03.2022
Realizované stavby D1 Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most – 2 000 m2, realizácia v roku 2022
D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové, most č. SO 201-00 – 4 000 m2, realizácia v roku 2022
Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce, mosty č. SO 213, SO 214, SO 215, SO 216, SO 218 – 16 000 m2, realizácia v roku 2022

 

 

Aktualizované: 1.12.2022

Publikované: 21.3.2022

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora