Prejsť na navigáciu

1/2021

Žiadateľ Sika Slovensko, spol. s r. o.
Názov izolačného systému SikaMost 2

Žiadosť

príloha [PDF, 662 kB]
SK CERTIFIKÁT 
príloha [PDF, 353 kB]
Vyhlásenia o parametroch 
príloha [PDF, 532 kB]
Skúška typu izolačného systému 
Protokol skúšobného laboratória VUIS – CESTY, spol. s r. o. č.: 21-04-010/2 z 08.04.2021
Protokol skúšobného laboratória VUIS – CESTY, spol. s r. o. č.: 21-04-010/4 z 08.04.2021
Protokol skúšobného laboratória VUIS – CESTY, spol. s r. o. č.: 21-04-010/6 z 08.04.2021
Protokol skúšobného laboratória VUIS – CESTY, spol. s r. o. č.: 21-04-010/8 z 08.04.2021

Správa o počiatočnej inšpekcii/

Správa o priebežnom dohľade 

SK09/21/0040/01/0408 z 20.04.2021
Výsledky plánovaných skúšok 

Technologický predpis 
TchP SikaMost 1, SikaMost 2 z 04/2021
Realizované stavby

 

Aktualizované: 7.6.2021

Publikované: 7.6.2021

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora