Prejsť na navigáciu

1/2021

Žiadateľ Sika Slovensko, spol. s r. o.
Názov izolačného systému SikaMost 2

Žiadosť

príloha [PDF, 662 kB]
SK CERTIFIKÁT 
príloha [PDF, 353 kB]
Vyhlásenia o parametroch 
príloha [PDF, 532 kB]
Skúška typu izolačného systému 
Protokol skúšobného laboratória VUIS – CESTY, spol. s r. o. č.: 21-04-010/2 z 08.04.2021
Protokol skúšobného laboratória VUIS – CESTY, spol. s r. o. č.: 21-04-010/4 z 08.04.2021
Protokol skúšobného laboratória VUIS – CESTY, spol. s r. o. č.: 21-04-010/6 z 08.04.2021
Protokol skúšobného laboratória VUIS – CESTY, spol. s r. o. č.: 21-04-010/8 z 08.04.2021

Správa o počiatočnej inšpekcii/

Správa o priebežnom dohľade 

SK09/21/0040/01/0408 z 20.04.2021
Výsledky plánovaných skúšok 

Technologický predpis 
TchP SikaMost 1, SikaMost 2 z 04/2021
Realizované stavby

 

Aktualizované: 7.6.2021

Publikované: 7.6.2021

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora