Prejsť na navigáciu

1/2016

Žiadateľ Slavonia Bratislava, spol. s r.o.
Názov izolačného systému Izolačný systém mostovky Slavonia D

Žiadosť

príloha [PDF, 50 kB]
SK CERTIFIKÁT
príloha [PDF, 106 kB]
Vyhlásenia o parametroch
príloha [PDF, 101 kB]
Skúška typu izolačného systému

Izolačný systém mostovky Slavonia „D“

Skúška typu hydro-izolačného systému č.: 01/2016 z 29.03.2016

Vyhlásenie o parametroch izolačného pásu ISOFLAMM Ponti M z 25.03.2016

Protokol o skúške č.: 11/ZSK/BV/2016 z 15.03.2016

Protokol o skúške č.: 09/ZSK/BV/2016 z 15.03.2016

Protokol o skúške č.: 32/ZSK/BV/2015 z 08.10.2015

Protokol o skúške č.: 01/ZSK/BV/2016 z 22.01.2016

Protokol o skúške č.: 34/ZSK/BV/2015 z 12.10.2015

Správa o počiatočnej inšpekcii/

Správa o priebežnom dohľade

109/16/0093/04/0408 27.04.2016

Výsledky plánovaných skúšok


Technologický predpis
príloha [PDF, 289 kB]
Realizované stavby

Objekt:

Most Obchvat mesta Prievidza I. etapa ..... 2 100 m2

Most nad D1 Sverepec ..... 800 m2

Mosty R1 I/65 Žarnovica – Šášovské Podhradie ..... 12 900 m2

Mosty D1 Jablonov – Studenec ..... 12 600 m2

Most na D1 Dubná Skala – Turany ..... 3 500 m2

Most vo Zvolene ..... 2 300 m2

Mosty Vranov nad Topľou + Michalovce ......5 900 m2

Most Košice ..... 5 900 m2

Most Zvolen ..... 2 300 m2

Mosty D1 Dubná Skala ..... 7 200 m2

Mosty R4 Košice – Milhosť ..... 2 980 m2

Mosty D1 Fričovce – Svinia ..... 15 500 m2

Most D1 Liptovský Mikuláš ..... 1 100 m2

Mosty Chminianska Nová Ves ..... 3 800 m2

Most Bertotovce ..... 2 000 m2

Parkovacia plocha „Villinki“ ..... 2 000 m2

 

Aktualizované: 29.6.2018

Publikované: 25.5.2016

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora