SSC>Technické predpisy rezortu>Databáza hydroizolačných systémov na mostoch
Prejsť na navigáciu

Databáza hydroizolačných systémov (HIS) na mostoch

V databáze sú zaevidované hydroizolačné systémy na žiadosť výrobcu, resp. jeho obchodného zástupcu.

Žiadateľ Názov izolačného systému
Evidenčné čislo Dátum podania
Aktualizácia

EUROVIA SK, a.s.

Etanplast®

1/2015 [PDF, 12 kB]

10.02.2015
29.11.2016
Icopal s.r.o.
SUPERMOST 2 2/2015
06.08.2015
22.07.2019
Icopal s.r.o. SUPERMOST 4
3/2015
06.08.2015
22.07.2019
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 10
4/2015
08.10.2015
02.06.2022
AXTER CZ s.r.o. AXTER PONT 5000
2/2016 20.05.2016
05.08.2019
Icopal s.r.o. SUPERMOST 5 3/2016
02.11.2016
22.07.2019
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 6
2/2017
14.07.2017 02.06.2022
STATIKA SANACE s.r.o. ELIMINATOR 1/2018 28.02.2018 05.08.2019
Sika Slovensko, spol. s.r.o.
Sikalastic – 841 ST
2/2018
25.10.2018
06.08.2019
Icopal s.r.o. SUPERMOST 3 1/2019
04.07.2019
25.07.2019
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 13
1/2020
07.05.2020
02.06.2022
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 14 2/2020
07.05.2020 02.06.2022
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 15 3/2020
07.05.2020 02.06.2022
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 16 4/2020
07.05.2020 02.06.2022
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 17 5/2020
05.06.2020
02.06.2022
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 18 6/2020
05.06.2020 02.06.2022
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 19 7/2020 16.09.2020
02.06.2022
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 20
8/2020 16.09.2020 02.06.2022
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 21
9/2020 16.09.2020 02.06.2022
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 22
10/2020 16.09.2020 02.06.2022
Sika Slovensko, spol. s r. o. SikaMost 1 1/2021
01.06.2021
Sika Slovensko, spol. s r. o. SikaMost 2 1/2021 01.06.2021
MC – Bauchemie, spol. s r. o. MC-Most AC 1/2022
16.03.2022
MC – Bauchemie, spol. s r. o. MC-Most MA 1/2022 16.03.2022 30.11.2022
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 23
5/2022
27.05.2022
TN International Eastern Europe, a.s. ISM 24
6/2022
27.05.2022

Roko Group s.r.o.

RokoMost AC

7/2022 26.08.2022
Roko Group s.r.o.

RokoMost MA

7/2022 26.08.2022
ALLMEDIA, spol. s r.o.
ALLMEDIAmost AC
8/2022
06.09.2022

ALLMEDIA, spol. s r.o.
ALLMEDIAmost MA
8/2022
06.09.2022

NOVAIZOL Bratislava s.r.o.
NOVAPONTI AC
9/2022
07.09.2022

NOVAIZOL Bratislava s.r.o.
NOVAPONTI MA
9/2022
07.09.2022

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
MasterSeal Traffic 2311
10/2022
08.09.2022

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
MasterSeal Traffic 2312
11/2022
08.09.2022

Sika Slovensko, spol. s r.o. SikaMost SRB 1 1/2023
19.1.2023
Sika Slovensko, spol. s r.o. SikaMost SRB 2
2/2023
19.1.2023

NOVAIZOL Bratislava s.r.o.

NOVAPONTI Epodur AC 3/2023
27.4.2023
NOVAIZOL Bratislava s.r.o. NOVAPONTI Epodur MA
4/2023 27.4.2023
NOVAIZOL Bratislava s.r.o. NOVAPONTI PRIMER AC 5/2023 27.4.2023
NOVAIZOL Bratislava s.r.o. NOVAPONTI PRIMER MA
6/2023 27.4.2023
NOVAIZOL Bratislava s.r.o. NOVAPONTI MC-DUR AC 7/2023
11.7.2023
NOVAIZOL Bratislava s.r.o. NOVAPONTI MC-DUR MA 8/2023
11.7.2023

Kontakt: Ing. Daniela Čanigová
                tel.: 02/50 255 523 
                E-mail: daniela.canigova@ssc.sk

Žiadosť o uvedenie v databáze na stiahnutie:

 

Podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh v Slovenskej republike upravuje zákon č. 133/2013 Z. z. z 15. mája 2013 o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS.

Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. z 3. júna 2013 v znení vyhlášky MDVRR SR č. 177/2016 Z. z. zo 4. mája 2016 ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje posudzovanie a overovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov, systémy posudzovania parametrov a vzor SK vyhlásenia o parametroch. V prílohe č. 1 ustanovuje pre skupinu výrobkov č. 0408 Vodotesné zostavy/systémy na mostovky systém posudzovania parametrov II+ (2+).


 

Aktualizované: 14.9.2023

Publikované: 13.1.2015

Aktuálne

Schválené TP 067, TP 092

Schválené TP 067, TP 092

01.06.2023
MDV SR schválilo:
TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava
TP 092 Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií

Účinnosť od: 01.06.2023
Bezpečnosť cestnej premávky 2023

Bezpečnosť cestnej premávky 2023

12.05.2023
V dňoch 12.09.2023 – 13.09.2023 sa už po sedemnásty krát konala, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy (MD) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2023“.
WORKSHOP 2023

WORKSHOP 2023

19.04.2023
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 29.05.2023 až 01.06.2023 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora