SSC>Technické predpisy rezortu>Databáza hydroizolačných systémov na mostoch
Prejsť na navigáciu

Databáza hydroizolačných systémov (HIS) na mostoch

V databáze sú zaevidované hydroizolačné systémy na žiadosť výrobcu, resp. jeho obchodného zástupcu.

Žiadateľ Názov izolačného systému
Evidenčné čislo Dátum podania
Aktualizácia

EUROVIA SK, a.s.

Etanplast®

1/2015 [PDF, 12 kB]

10.02.2015
29.11.2016
Icopal s.r.o.
SUPERMOST 2 2/2015
06.08.2015
22.07.2019
Icopal s.r.o. SUPERMOST 4
3/2015
06.08.2015
22.07.2019
Dehtochema - TN a.s.
ISM 10
4/2015
08.10.2015
21.09.2020
AXTER CZ s.r.o. AXTER PONT 5000
2/2016 20.05.2016
05.08.2019
Icopal s.r.o. SUPERMOST 5 3/2016
02.11.2016
22.07.2019
Dehtochema - TN a.s. ISM 6
2/2017
14.07.2017 21.09.2020
STATIKA SANACE s.r.o. ELIMINATOR 1/2018 28.02.2018 05.08.2019
Sika Slovensko, spol. s.r.o.
Sikalastic – 841 ST
2/2018
25.10.2018
06.08.2019
Icopal s.r.o. SUPERMOST 3 1/2019
04.07.2019
25.07.2019
Dehtochema - TN a.s. ISM 13
1/2020
07.05.2020
21.09.2020
Dehtochema - TN a.s. ISM 14 2/2020
07.05.2020 21.09.2020
Dehtochema - TN a.s. ISM 15 3/2020
07.05.2020 21.09.2020
Dehtochema - TN a.s. ISM 16 4/2020
07.05.2020 21.09.2020
Dehtochema - TN a.s. ISM 17 5/2020
05.06.2020
21.09.2020
Dehtochema - TN a.s. ISM 18 6/2020
05.06.2020 21.09.2020
Dehtochema - TN a.s. ISM 19 7/2020 16.09.2020
21.09.2020
Dehtochema - TN a.s. ISM 20
8/2020 16.09.2020 21.09.2020
Dehtochema - TN a.s. ISM 21
9/2020 16.09.2020 21.09.2020
Dehtochema - TN a.s. ISM 22
10/2020 16.09.2020 21.09.2020
Sika Slovensko, spol. s r. o. SikaMost 1 1/2021
01.06.2021
Sika Slovensko, spol. s r. o. SikaMost 2 1/2021 01.06.2021

Kontakt: Ing. Daniela Čanigová
                tel.: 02/50 255 523 
                E-mail: daniela.canigova@ssc.sk

Žiadosť o uvedenie v databáze na stiahnutie:

 

Podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh v Slovenskej republike upravuje zákon č. 133/2013 Z. z. z 15. mája 2013 o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS.

Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. z 3. júna 2013 v znení vyhlášky MDVRR SR č. 177/2016 Z. z. zo 4. mája 2016 ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje posudzovanie a overovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov, systémy posudzovania parametrov a vzor SK vyhlásenia o parametroch. V prílohe č. 1 ustanovuje pre skupinu výrobkov č. 0408 Vodotesné zostavy/systémy na mostovky systém posudzovania parametrov II+ (2+).


 

Aktualizované: 7.6.2021 

Publikované: 13.1.2015

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

11.01.2022
Analýza možností použitia asfaltových zmesí v cestných tuneloch z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti
Schválené TP 025, TP 069, TP 105

Schválené TP 025, TP 069, TP 105

31.12.2021
MDV SR schválilo:
TP 025 Meranie a hodnotenie drsnosti vozoviek zariadeniami SKIDDOMETER BV 11 a PROFILOGRAPH GE
TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest
TP 105 Použitie smerových stĺpikov a odrážačov

Účinnosť od: 01.01.2022

Schválené TP 019, Komentár k TP 019

Schválené TP 019, Komentár k TP 019

30.12.2021
MDV SR schválilo:
TP 019 Dokumentácia stavieb ciest + Komentár k TP 019
Účinnosť od: 31.12.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora