SSC>Novinky>Školenie pracovníkov poverených výkonom hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov
Prejsť na navigáciu

Školenie pracovníkov poverených výkonom hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov

Termín: 9.11.2016 o 9.00 hod.
Miesto: Infocentrum SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Poverenie na výkon hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov vydáva ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) ako ústredný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle technických podmienok TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty.

Slovenská správa ciest (SSC), ako organizácia poverená MDVRR SR výkonom pravidelných školení pracovníkov poverených správcov, vykonáva v pravidelných 2-ročných cykloch preškolenie pracovníkov poverených výkonom prehliadkovej činnosti na mostoch (HPM-hlavných prehliadok mostov a MPM-mimoriadnych prehliadok mostov).

Školenie má za úlohu obnoviť a doplniť vedomosti pracovníkov v oblasti legislatívy, projektovej, prehliadkovej a diagnostickej činnosti vykonávanej na mostoch. Ponúka taktiež možnosť prediskutovať problémy správcov a určiť tak jednotné riešenia problémových situácií na pozemných komunikáciách, čo umožňuje správcom efektívnejšie a promptnejšie reagovať na vzniknuté situácie.


Späť na Novinky

Aktuálne

Workshop 2020

Workshop 2020

26.02.2020
Slovenská správa ciest, úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami  a mostami organizuje v dňoch 30.03.2020 – 03.04.2020 v Dudinciach ďalšie z pravidelných pracovných stretnutí so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 061

Schválené TP 061

20.12.2019
MDV SR schválilo TP 061
TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy
Účinnosť od: 20.12.2019
Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

20.12.2019
MDV SR schválilo TKP 6, TKP 7, TKP 38
TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi
TKP 7 Liaty asfalt
TKP 38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti

Účinnosť od: 20.12.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora