SSC>Novinky>Školenie na výkon hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov
Prejsť na navigáciu

Školenie správcov komunikácií na výkon hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov

Termín: 23. 10. 2018
Miesto: Infocentrum SSC, Miletičova 19, Bratislava

Poverenie organizáciám/správcom komunikácií na výkon hlavných a mimoriadnych prehliadok mostov vydáva ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) ako ústredný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle technických podmienok rezortu TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty.

Slovenská správa ciest, organizácia poverená MDV SR výkonom pravidelných školení, vykonáva preškolenie pracovníkov poverených výkonom HPM-hlavných prehliadok mostov a MPM-mimoriadnych prehliadok mostov a vydáva pracovníkom osvedčenia na výkon HPM a MPM s dobou platnosti 2 roky pre príslušnú organizáciu poverenú výkonom hlavných a mimoriadnych prehliadok na cestných mostoch.

Cieľom školenia je obnoviť a poskytnúť nové poznatky a vedomosti z oblasti legislatívy, projektovej, prehliadkovej a diagnostickej činnosti vykonávanej na mostoch. V rámci diskusie ponúka školenie priestor aj na otvorenú diskusiu z oblasti mostnej problematiky, odovzdávanie si vzájomných skúseností, získavanie aktuálnych informácií a taktiež aj nových kontaktov potrebných pri výkone správy a údržby cestných komunikácií.


Späť na Novinky

Aktuálne

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

27.09.2022

V dňoch 12.09.2022 – 14.09.2022 sa už po šestnásty krát konala, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy a výstavby (MDV) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2022“.

Schválene dodatok 1 k TKP 26, dodatok 1 ku KLAZ 1/2019

Schválene dodatok 1 k TKP 26, dodatok 1 ku KLAZ 1/2019

25.07.2022
MDV SR schválilo:
Dodatok č. 1/2022 k TKP 26
Dodatok č. 1/2022 ku KLAZ 1/2019
Účinnosť od: 20.07.2022
Schválené TP 039

Schválené TP 039

01.07.2022
MDV SR schválilo:
TP 039 Používanie posypových materiálov na zimnú údržbu pozemných komunikácií
Účinnosť od: 01.07.2022

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora