SSC>Novinky>Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Prejsť na navigáciu

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Označenie Názov TKP

Účinnosť

Predchádzajúce znenie

15 Betónové konštrukcie všeobecne [PDF, 383 kB] 01.12.2018

2013,2012, 2011, 2004, 2000

18
Betón na konštrukcie [PDF, 437 kB] 01.12.2018 2013, 2012, 2011, 2004, 2000
19
Predpäté betónové konštrukcie [PDF, 373 kB] 01.12.2018 2013, 2012, 2011, 2004, 2000

 


 

Označenie TP Názov TP Účinnosť TP od: Pôvodné označenie TP k 30.6.2016
Predchádzajúce znenia TP
TP 004 Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukcií vozoviek [PDF, 220 kB] 01.12.2018 TP 06/2002 TP 004: 2002
(TP 06/2002)Späť na Novinky

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora