SSC>Novinky>Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Prejsť na navigáciu

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Označenie Názov TKP

Účinnosť

Predchádzajúce znenie

15 Betónové konštrukcie všeobecne [PDF, 383 kB] 01.12.2018

2013,2012, 2011, 2004, 2000

18
Betón na konštrukcie [PDF, 437 kB] 01.12.2018 2013, 2012, 2011, 2004, 2000
19
Predpäté betónové konštrukcie [PDF, 373 kB] 01.12.2018 2013, 2012, 2011, 2004, 2000

 


 

Označenie TP Názov TP Účinnosť TP od: Pôvodné označenie TP k 30.6.2016
Predchádzajúce znenia TP
TP 004 Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukcií vozoviek [PDF, 220 kB] 01.12.2018 TP 06/2002 TP 004: 2002
(TP 06/2002)Späť na Novinky

Aktuálne

Workshop 2019

Workshop 2019

19.02.2019
Slovenská správa ciest, úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami  a mostami organizuje v dňoch 01.04.2019 – 05.04.2019 v Dudinciach ďalšie z pravidelných pracovných stretnutí so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 112, TP 113

Schválené TP 112, TP 113

04.02.2019
MDV SR schválilo TP 112, TP 113
TP 112 Nakladanie s dažďovými vodami odvádzanými z pozemkov pozemných komunikácií a parkovísk
TP 113 Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov
Účinnosť od: 07.02.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora