SSC>Novinky>Nová dopravná tepna
Prejsť na navigáciu

Nová dopravná tepna

Hraničný cestný most spájajúci Slovensko s Poľskom otvorili 1. októbra 2015 v obci Mníšek nad Popradom. Náročný projekt cestnej infraštruktúry, spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie, významne prispeje k plynulosti a bezpečnosti dopravy na ceste I/68 v okrese Stará Ľubovňa. Most dlhý 323 metrov má aj chodníky pre peších turistov a cyklistov čím poslúži aj na rozvoj cestovného ruchu v tomto regióne.

 

Mapa KNL na cestách I. a II. triedy v SR v roku 2006

 


Späť na Novinky

Aktuálne

Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

02.09.2019
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora