SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2015>Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne
Prejsť na navigáciu

Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne

Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 1 755 441
Popis projektu:
Stavba mala za úlohu zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a znížiť nehodovosť na železničných priecestiach. Predmetné opatrenia sa týkali spolu 20- tich železničných priecestí na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne. Stavebné práce pozostávali z nasledovných činností :
  • výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia
  • úprava vodorovného značenia
  • inštalácia LED dopravných gombíkov
  • výmena asfaltového krytu na vybraných priecestiach
  • osadenie EA koncovky na cestných zvodidlách podľa potreby
PREHĽAD DOTKNUTÝCH PRIECESTÍ:
1.    387-0 Svit plocha úpravy 1307 m2
2.    504-0 Nižný Hrabovec - Strážske plocha úpravy 1300 m2
3.    505-SP1352 Strážske plocha úpravy 1440 m2
4.    342-SP1424 Sečovce plocha úpravy 2140,33 m2
5.    019-SP1583 Henckovce plocha úpravy 1355,06 m2
6.    024-SP1590 Gočovo plocha úpravy 1124,66 m2
7.    058-SP0265 Poprad- Veľká Lomnica plocha úpravy 1165 m2
8.    067-SP0282 Kežmarok plocha úpravy 640 m2
9.    071-SP0311 Spišská Belá plocha úpravy 1599 m2
10.    054-SP1608 Haniska plocha úpravy 1282 m2
11.    060-SP1602 Drienovská Nová Ves plocha úpravy 1261 m2
12.    011-SP1492 Kamenica- Modra nad Cirochou plocha úpravy 1280 m2
13.    022-SP1498 Dlhé nad Cirochou plocha úpravy 1220 m2
14.    026-SP1508 Snina plocha úpravy 705 m2
15.    028-SP1510 Snina- Stakčín
16.    008-SP0297 Podolínec plocha úpravy 610 m2
17.    012-SP1427 Parchovany plocha úpravy 1513,90 m2
18.    019-SP1416 Trebišov plocha úpravy 972,37 m2
19.    029-SP1307 Čerhov plocha úpravy 1128,14 m2
20.    032-SP1303 Slovenské Nové Mesto plocha úpravy 1276,02 m2
Účelom a cieľom stavby bolo zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a znížiť nehodovosť na železničných priecestiach na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne, čo aj v tomto konkrétnom prípade bolo splnené.

 

Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 13.12.2016

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora