Prejsť na navigáciu

Stavby ukončené v roku 2015

Dokončené stavby v roku 2015 financované zo štátneho rozpočtu

 IVSC Názov stavby
Dĺžka úpravy v km Rok začatia výstavby Rok ukončenia výstavby Stavebné náklady [€]

KE
I/67 Vernárska tiesňava-Hranovnicke pleso, rek.-havária 1,810 2014 2015 3 183 884,00
I/68 - 025 Pusté pole most, havária 0,03 2014 2015 417 662,00
I/50 - 331 Svinica most, havária 0,100 2015 2015 407 020,00
I/74 Belá nad Cirochou, zosuv 1,200 2014 2015 1 124 381,00

ZA


I/78 Oravský Podzámok sanácia zosuvu - km 2,000 - 2,200 0,300 2015
2015
1 137 600,00

I/64 Bytčica – bodová závada


2014
2015
526 588,00
I/78 Oravský Podzámok – zosuv, km 3,6 – 3,9 0,300 2015 2015 2 490 000,00

znakeu_web

Dokončené stavby v roku 2015 spolufinancované z fondu ERDF

 

IVSC Názov stavby
Dĺžka úpravy v km Rok začatia výstavby Rok ukončenia výstavby Stavebné náklady [€]
BA
Cesta I/75 Galanta – obchvat, 3.stavba 5,100 2013
2015
22 889 415,00
Cesta I/63 Šamorín, rekonštrukcia križovatiek 0,50 2015
2015
588 676,00
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I,75) – I. fáza 12,802 2015
2015
16 897 785,00
Cesta I/75,II/511Dvory nad Žitavou, križovatka 0,633 2015
2015
857 988,00
Cesta I/64 a II/580 Šurany, križovatka 0,4169 2015
2015
977 187,00
Cesta I/75,I/64 Nové Zámky, križovatka 0,35046 2015
2015
707 845,00
Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v TT a NR regióne 1,889 2015
2015
1,352 036,51
BB
I/66 Babiná - Dobrá Niva (TEN-T) 2,443 2015
2015
2 757 602,7
Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Banskobystrickom regióne

1,44 (9 x 0,16)

2015
2015
873 840,15
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II. et. - I/50 Lučenec, križovatka, Vidiná 1,641 2015
2015
347 172,64
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/50 Kriváň - križovatka 0,279 2015 2015 1 111 000,00
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v B. Bystrickom kraji- I/50 Uderiná - Vidiná (TEN - T) 6,900 2015 2015 4 320 917,72
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v B. Bystrickom kraji- I/66 Domaníky - Krupina (TEN-T) 7,613 2015 2015 6 865 298,23
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v B. Bystrickom kraji- I/66 Dudince - Hont. Tesáre (TEN-T) 6,200 2015 2015 3 927 823,36
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v B. Bystrickom kraji- I/65 Stará Kremnička - Kremnica (TEN-T) 9,495 2015 2015 6 023 448,33

KE
Horný Zemplín – rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská – Holčíkovce 16,060 2013 2015 8 488 730,00
I/68 Mníšek nad Popradom- št.hr. SR/PR prel.cesty

0,324 most

0,568 cesta

2012 2015 6 920 596,00
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Košickom kraji 51,993 2015 2015 44 052 655,00
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Prešovskom kraji 9,679 2015 2015 11 002 911,00
I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia 11,435 2015 2015 9 065 136,00
I/50 Košice Sečovská cesta - Ďurďošík 13,346 2015 2015 7 418 552,00
Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne
2015 2015 1 755 441,00
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, II. etapa, I/18 Vranov n/T Čemernianska ul, rekonštrukcia odvodnenie 0,971 2015 2015 1 979 792,00
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried - II. etapa, I/67 a II/526 Rožňava, križovatka - mesto 0,305 2015 2015 1 032 509,00
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, II. etapa, I/68 Haniska križovatka 0,304 2015 2015 1 897 728,00
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, II. etapa, I/18 Prešov, križovatka Ľubotice - Kronospan 0,300 2015 2015 851 695,00
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried, II. etapa, I/68 Prešov Východná, križovatka 0,160 2015 2015 271 055,00
ZA


I/59 Dolný Kubín (Medzihradie - Kňažia) 4,470 2015
2015
17 339 952,50
Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Žilinskom a Trenčianskom regióne 15 ks 2015 2015 5 990 012,78
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji - I/50 Nováky - Prievidza (Banská) ( TEN-T ) 21,962 2015 2015 34 789 202,66
I/50 Trenčianske Mitice – zosuv v km 127,380 – 128,380 1,000 2015 2015 2 247 619,73
I/59 Dolný Kubín - hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá 3,981
2011 2015 12 046 941,00
I/61 Trenčín – most 2,450 2011 2015 46 437 978,20
I/65D Martin obchvat (TEN-T) 4,256 2015 2015 18 228 935,87
Čadca – obchvat, preložka cesty I/11 0,800 2011 2015 6 204 199,48
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Žilinskom kraji 14,184 2015 2015 11 238 423,26

 

Aktualizované: 16.12.2016

Publikované: 16.5.2016

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora