Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2015>Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried - II. etapa, I/67 a II/526 Rožňava, križovatka - mesto
Prejsť na navigáciu

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried - II. etapa, I/67 a II/526 Rožňava, križovatka - mesto

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried - II. etapa, I/67 a II/526 Rožňava, križovatka - mesto
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 1 032 509
Popis projektu:
Prestavba priesečnej /stykovej/ križovatky na okružnú križovatku so stredovým ostrovčekom a samostatnými jazdnými pruhmi pre odbočenie vpravo. Súčasťou rekonštrukcie križovatky boli zrealizované nové chodníky a vegetačné úpravy vrátane kanalizácie na odvedenie dažďových vôd z vozovky okružnej križovatky a jej priľahlých vetiev a chodníkov, ako aj verejné osvetlenie pre bezpečnosť chodcov a verejnej cestnej dopravy. Bola vykonaná aj rekonštrukcia železničného úrovňového priecestia cez jednokoľajnú žel. trať Plešivec-Rožňava-Dobšiná vrátane rekonštrukcie zabezpečovacieho zariadenia priecestia žkm 45,253 s dvomi výstražníkmi s polovičnými závorami pre cestnú dopravu a chodcov. V celom záujmovom území križovatky boli zrealizované aj preložky inžinierskych sietí a ochrana vodovodov.
Stavba okružnej križovatky predstavuje rekonštrukciu ciest v celkovej dĺžke L=305 m (št. cesta I/67 bola zrekonštruovaná v dĺžke L=174 m a št. cesta II//526 v dĺžke L=131 m) .
Šírkové usporiadanie cesty I/67 zodpovedá kategórií C 11,50 a cesta II/526 zodpovedá kategórií MZ 12,50. Stredový ostrovček OK je priemeru R=13 m (r = 6,5 m). Prstenec OK okolo stredového ostrovčeka prejazdný pre nadrozmerné vozidlá je šírky š=2,00 m, ktorého polomer je R=8,50 m a celkový okruh je o polomere R=15 m. Šírka jazdného pruhu na okruhu je š=6,50 m. Šírka výjazdových pruhov z križovatky je š=4,00 m, šírka vjazdových pruhov je š=4,00 m. Zrealizované sú jazdné pruhy pre odbočenie vpravo na ceste I/67 v smere od I/50 do centra Rožňavy s polomerom oblúka R=38 m a šírkou š=5,00 m, samostatný pruh pre odbočenie vpravo na ceste I/67 v smere od Dobšinej do Brzotína s oblúkom o polomere R=116 m a šírkou š=4,50 m a samostatná vetva pre pravé odbočenie v smere Brzotín - smer na cestu I/50 s oblúkom s polomerom R=120 m a šírkou š=7,80 m. Na okružnú križovatku vchádzajú všetky vozidlá s odbočením vpravo a pohybujú sa jednosmerne po okruhu až k požadovanému výjazdu, na ktorom odbočujú taktiež vpravo. Smerové riešenie danej križovatky vychádza z územných možnosti situovania križovatky a zo smerového riešenia jestvujúcich komunikácii I/67 a II/526 v záujmovom území.


Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 13.12.2016

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora