Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2015>I/67 Vernárska tiesňava-Hranovnicke pleso, rek.-havária
Prejsť na navigáciu

I/67 Vernárska tiesňava-Hranovnicke pleso, rek.-havária

I/67 Vernárska tiesňava-Hranovnicke pleso, rekonštrukcia havária
Termín začatia stavby:
2014
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 3 183 884
Popis projektu:
Situovanie stavby je na ceste I/67 v Prešovskom kraji, okres Poprad, v katastrálnom území obce Vernár. Trasa je v celom úseku vedená v súbehu s Vernárskym potokom , ktorý 2x križuje trasu cesty existujúcimi mostnými objektmi 67-043 a 67-044. Predmetný úsek cesty I/67 prechádza cez územie národného parku Slovenský raj, zasahuje do národnej prírodnej rezervácie „Vernárska Tiesňava“ a z časti zasahuje do územia prírodnej pamiatky „Hranovnícke pleso“.
V predmetnom úseku cesta I/67 tvorí horský priechod prepájajúci región Pohronia s regiónom Vysoké Tatry. Súčasný stav cesty I/67 po vykonanej rekonštrukcii cesty, v riešenom úseku je vo vyhovujúcom stavebno-technickom stave, čo je vyhovujúce najmä z hľadiska bezpečnosti cestnej dopravy najmä pre ťažkú kamiónovú dopravu. Kategória cesty je minimálne C7,5/60. Šírkové usporiadanie je však predovšetkým definované existujúcim stavom. Projektová dokumentácia riešila rekonštrukciu cesty I/67 v pasportnom staničení 70,930 – 72,740 v celkovej dĺžke 1,801 km. Základným cieľom rekonštrukcie bola stabilizácia zosuvných území, kompletná rekonštrukcia odvodnenia cestného telesa, rekonštrukcia záchytných bezpečnostných zariadení, spevnenie brehov Vernárskeho potoka a zabezpečenie skalného brala „Vernárska tiesňava“. Stabilizácia vzniknutých zosuvov bola realizovaná opornými múrmi založenými na mikropilótach. Odvodnenie bolo riešené prečistením a vydláždením existujúcich priekop a rigolov a úpravou existujúcich priepustov. Skalné bralo bolo zbavené zvetralých a uvoľnených častí a následne zabezpečené zasieťovaním skalnej steny s ukotvením do neporušených častí skalného brala.
Súčasťou predmetnej stavebne akcie, rekonštrukcie št. cesty I/67 boli aj nasledovné objekty :
 • D 201-00 Rekonštrukcia mosta č 67-043
 • D 211-00 Rekonštrukcia oporného múru v km 70,044-70,989
 • D 212-00 Rekonštrukcia oporného múru v km 71,137-71,251
 • D 213-00 Oporný múr v k 71,940- 71,040
 • D 214-00 Oporný múr v km 72,215-72,270
 • D 215-00 Oporný múr v km 72,560-72,715
 • D 221-00 Zabezpečenie skalného brala
 • D 241-00 Spevnenie Vernárského potoka v km 70,980
 • D 242-00 Spevnenie brehu Vernárského potoka v km 70,140

 

Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 13.12.2016

Aktuálne

Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

27.11.2023
RÚ - Analýza možnosti použitia vysokotlakového vodného lúča pri odstraňovaní častí betónových konštrukcií a úpravy povrchu betónu

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora