Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2015>Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Košickom kraji
Prejsť na navigáciu

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Košickom kraji

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Košickom kraji
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 44 052 655
Zhotoviteľ: EUROVIA SK
Popis projektu:
Projekt „Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Košickom kraji“ bol realizovaný na sieti TEN-T na trase I/50, t.j. št. cesty I/16 a I/19 v nasledovných úsekoch :
 • I/50 Hranica kraja BB/KE - Bohúňovo TEN-T        dĺžka L1= 5,923 km, L2= 0,700 km
 • I/50 Plešivec - Slavec TEN-T                 dĺžka L= 6,015 km
 • I/50 Rožňava - Krásnohorské Podhradie TEN-T        dĺžka L= 4,970 km
 • I/50 Svinica - Dargov TEN-T                 dĺžka L=11,424 km
 • I/50 Sečovce - Horovce TEN-T                dĺžka L= 4,111 km
 • I/50 Michalovce - Lúčky TEN-T                dĺžka L= 9,108 km
 • I/50 Závadka - Sobrance TEN-T                dĺžka L= 9,742 km
Stavba riešila rekonštrukciu pozemnej komunikácie, ktorá bola realizovaná na trase štátnej cesty I/50 (*I/16) v úseku Gemerská Panica v staničení km 350,995=ZÚ až po úsek štát. cesty I/50 (*I/19) Sobrance v staničení km 523,572=KÚ. Celková dĺžka stavby je L=51,993 km.
Stavbu tvorí 7 stavebných úsekov a 60 stavebných objektov, z toho 26 mostných objektov, 57 priepustov, 8 oporných múrov a 3 zárubné múry.
Účelom rekonštrukcie pozemnej komunikácie predmetných úsekov št. cesty I/50 (*I/16 a *I/19) bolo zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy. Stavebné práce boli zamerané na zlepšenie technického stavu vozovky, zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej a pešej dopravy a následne zvýšenia prejazdovej rýchlosti vozidiel vplyvom rekonštrukcie telesa pozemnej komunikácie a mostných objektov, ako aj zavedenia bezpečnostných prvkov.
Zároveň boli zrekonštruované zástavky SAD a nástupištia, ako aj osadenie zábradlia na ochranu chodcov. Boli doplnené trasy chodníkov a priechody pre chodcov, ktoré napájajú existujúce zastávky SAD. Súčasťou stavby bolo aj prebudovanie nevhodne usporiadaných križovatiek. V úrovňových križovatkách boli zrealizované fyzické ostrovčeky na oddelenie jazdných pruhov a osadenie dopravných značiek. Súčasťou opatrení bola aj výmena a doplnenie bezpečnostných zariadení /cestných zvodidiel/, zábradlia a smerových stĺpikov a na cestných mostoch bol osadený záchytný bezpečnostný systém schváleného typu s úrovňou zachytenia H2. V miestach, kde to bolo potrebné boli osadené EA koncovky Terminál TREND CEN END. Na treťom stavebnom úseku /prechod Soroška/ bolo osadené oceľové cestné zvodidlo jednostranné typu JSAM-M/H1 v celkovej dĺžke L=4 173 m a v úseku medzi km 385,000 - 394,000 v celkovej dĺžke L=9 km bolo zriadené Premenlivé dopravné značenie za účelom okamžitej informácie vodičom o aktuálnom stave prejazdnosti členitého úseku št. cesty I/50 (*I/16).
Bolo obnovené zvislé a vodorovné DZ v celom úseku úpravy pozemnej komunikácie št. cesty I/50 (*I/16 a *I/19) vrátane dopravných LED gombíkov. Na prechodoch pre chodcov v obciach boli osadené výstražné prvky Swareflex /SwaroLevelite modul/. Na horskom prechode „Dargov“ a na ďalších piatich úsekoch boli zriadené meteostanice v počte a=2 ks.
Rekonštrukciu cestných priepustov P1 až P57, vrátane odvodnenia štátnej cesty I/50 (*I/16 a *I/19) v celom úseku trasy TEN-T, došlo k zlepšeniu odtokových pomerov z cestného pozemku a zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.
Stavebné opravy boli zamerané na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislých úsekoch a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie.
Pri stavebných prácach neboli potrebné zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia boli realizované na cestných pozemkoch a existujúce šírkové usporiadanie cesty ostalo nezmenené.

 

Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 22.10.2015

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora