Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia

I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 9 065 136
Zhotoviteľ: Združenie ISK – EUROVIA – Trebišov - Veľaty
Popis projektu:
Cesta I. triedy 79 (I/79) je cestou I. triedy na Slovensku v Košickom kraji, ktorá spája Vranov nad Topľou a obec Čierna pri štátnej hranici s Ukrajinou, kde sa končí bez hraničného priechodu. Jej celková dĺžka je 90 km .Na ňu sa pripája sieť ciest II. a III. triedy Predmetom riešenia bola cesta I/79 v úseku Trebišov-Veľaty vrátane križovatky s cestou III/055311.
Cesta I/79 je v predmetnom úseku kategórie C 9,5/50 ,funkčnej triedy B1.
Potreba predmetnej stavby bola vyvolaná nevyhovujúcim povrchom existujúcej cestnej komunikácie, priečnymi a pozdĺžnymi deformáciami. Vzhľadom na neustály nárast cestnej dopravy čo do počtu prejazdov, ale aj zaťaženia potreba rekonštrukcie a zosilnenia konštrukcie vozovky bola nevyhnutná. Cieľom stavby bola rekonštrukcia daného úseku cesty I/79 z dôvodu zlého technického stavu a opotrebovania povrchu vozovky vplyvom záťaže z narastajúceho dopravného zaťaženia a z dôvodu klimatických a poveternostných vplyvov na vozovku.
Začiatok úpravy 0,000 je v km 32,227 pasportného staničenia cesty I/79 a koniec úpravy 11,435 30 v km 43,662 30 pasportného staničenia cesty I/79.
Celkový rozsah stavby :
 • Rekonštrukcia krytu vozovky v úsekoch km 0,0-4,2; 6,9-8,168;8,505-9,0; 10,7-11,435;
 • Komplexná rekonštrukcia vozovky v úsekoch km4,2-6,9; a 9,0-10,7
 • Rekonštrukcia mosta 79-023
 • Rekonštrukcia mosta 79-024
 • Rekonštrukcia mosta 79-025
 • Prečistenie existujúcich nespevnených priekop a priepustov a vyspravenie čiel priepustov
 • Frézovanie z dôvodu napojenia krytu na začiatku a konci úpravy
 • Výmena bezpečnostných zariadení – zvodidiel a smerových stĺpikov
 • Úprava nespevnenej krajnice

Stavebné úpravy na predmetnom úseku štátnej cesty zabezpečili dosiahnutie štandardných technických parametrov na ceste I. triedy. Účelom a cieľom stavby bolo zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a znížiť nehodovosť na najdôležitejších cestných ťahoch medzinárodného významu.

Mapa KNL na cestách I. a II. triedy v SR v roku 2006

 

 

 

Aktualizované: 15.12.2016 

Publikované: 17.6.2015

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora