Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

I/68 Mníšek nad Popradom - št.hr.SR/PR prel.cesty

I/68 Mníšek nad Popradom - št.hr.SR/PR prel.cesty
Termín začatia stavby:
2012
Termín ukončenia stavby:
2015
Stavebné náklady [€]: 6 920 596
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby

Popis projektu:
Cesta I/68 na území Slovenskej republiky patrí do siete štátnych ciest I. triedy. Tvorí dôležitú spojnicu v smere juh - sever (Milhosť, št. hranica SR/MR - Košice - Prešov - Stará Ľubovňa - Mníšek nad Popradom, št. hranica SR/PR). Na území Poľskej republiky pokračuje cesta pod označením ,, štátna cesta č. 87". Táto cesta má na území Slovenskej republiky aj Poľskej republiky nadregionálny význam. Cestná komunikácia prvej triedy I/68 v prieťahu obcou Mníšek nad Popradom, tvorí zbernú funkciu s čiastočnou priamou obsluhou, je zaradená do funkčnej skupiny B a funkčnej triedy B2. Šírkové usporiadanie preložky cesty I/68 vychádzalo zo základnej kategórie MZ 8,5/50, ale je upravená o jazdný pruh v strede komunikácie, podľa požiadavky poľskej strany na šírku 3,5 m. V pridruženom priestore cesty je vedená pešia a cyklistická doprava v jednosmerných pruhoch o šírke 1,5 m. Zrealizovaná preložka cesty III/54112 do obcí Kače a Medzibrodie je funkčnej skupiny C - obslužná komunikácia a funkčnej triedy C3. Šírkové usporiadanie cesty II/54112 zodpovedá MOK 7/30. Táto komunikácia je napojená na cestu I/68 v stykovej križovatke. Mostný objekt, ako súčasť cesty I/68 slúži cestnej doprave. Je hraničný most medzi Slovenskou a Poľskou republikou. Jeho účelom je premostiť hraničnú rieku Poprad, jednokoľajovú železničnú trať, krajskú cestu č. 971 na Poľskej strane, potok Hraničná na Slovenskej strane. Komunikácia na moste je trojpruhová, obojsmerná. Šírkové usporiadanie zodpovedá upravenej kategórii MZ 8,5/50, ktorá je rozšírená o jeden jazdný pruh. V mieste mostného objektu je komunikácia v smerovo v priamej, v prechodnici a v oblúku s polomerom R=160,0 m, výškovo vo vrcholovom oblúku s polomerom R=2500 m. Vozovka na moste má strechovitý sklon 2,5%- 4%. Na oporách a podperách je nosná konštrukcia uložená na hrncových ložiskách. Súčasťou tohto projektu bolo vybudovanie verejného osvetlenia na ceste I/68 a cesty III/54112, úprava jestvujúceho vzdušného telefónneho vedenia ,preložka vzdušného NN vedenia, preložka stožiarovej trafostanice, ochrana brehov rieky Poprad, oplotenie, cestná kanalizácia a spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch. Tento projekt splnil svoj cieľ a zlepšil dopravné spojenie medzi oboma krajinami. Vytvoril priaznivé podmienky pre rozvoj turistiky, domácich a zahraničných podnikateľských aktivít a hlavne zvýšil bezpečnosť motorovej i nemotorovej dopravy.

Mapa KNL na cestách I. a II. triedy v SR v roku 2006


Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 11.5.2010

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora