Prejsť na navigáciu

IVSC Žilina

IVSC Žilina (kraj Žilinský, Trenčiansky)

Zoznam akcií financovaných z rozpočtu SSC 

Názov stavby Začiatok
výstavby
Ukončenie
výstavby
Predpokladané
náklady [€]

I/12 Skalité, km 10,200 - 10,245 - odvodnenie a stabilizácia cestného telesa

2009
2010
94 445
I/18 Makov - zosuv 2009
2010
673 945

I/18 Kolárovice pod Čiakovom - zosuv

2009
2010
546 302

I/50 Handlová - centrum3 003 208,89

I/59 Liptovská osada - most 046

2009
2010
483 345,39
I/61 Trenčín, most 2011
2011

71 300 538

Rekonštrukcia prípojok rozvodu IS pre admin. budovu IVSC Žilina - samostatné meranie

2011
2011
132 776

II/520 Nová Bystrica - Oravská Lesná

2004
2009
90 907 684

 


Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora