Prejsť na navigáciu

I/50 Handlová - centrum

I/50 Handlová - centrum

Termín začatia stavby:

Termín ukončenia stavby:

Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
3 003 208,89
Zhotoviteľ:
Strabag s.r.o. Bratislava

Účel a popis stavby:

Cesta I/50 tvorí hlavný ťah cez mesto Handlová, ktorá prichádza od Prievidze a pokračuje do Žiaru nad Hronom. Cesta je medzinárodného významu s označením E572 zabezpečujúca pohyb tranzitnej dopravy južnou časťou Slovenska v smere východ – západ. Predmetná stavba sa nachádza v intraviláne mesta Handlová v centrálnej časti mesta. Začiato úprava je na ceste I/50 v mieste jestvujúcej okružnej križovatky. Nový úsek cesty končí okružnou križovatkou na ceste I/50 na začiatku jestvujúceho smerovo rozdeleného štvor pruhu.

Trasa novobudovanej cesty vedie na záčiatku v tesnej blízkosti reštaurácie Mamutík, rastlým terénom po ľavom brehu rieky Handlovka a prechádza do lokality garáži, ktoré musia byť asanované. Po premostení rieky je trasa cesty vedená po pravom brehu rieky Handlovka v trase jestvulúcej cesty I/50. Celková dĺžka stavby je 542,29 m. Stavba je ukončená.

Publikované: 18.3.2009

Aktuálne

Schválené TP 061

Schválené TP 061

20.12.2019
MDV SR schválilo TP 061
TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy
Účinnosť od: 20.12.2019
Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

20.12.2019
MDV SR schválilo TKP 6, TKP 7, TKP 38
TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi
TKP 7 Liaty asfalt
TKP 38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti

Účinnosť od: 20.12.2019
Schválené KLMP 1/2019

Schválené KLMP 1/2019

20.12.2019
MDV SR schválilo KLMP 1/2019
KLMP 1/2019 Katalógové listy mostných prefabrikátov
Účinnosť od: 20.12.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora