Prejsť na navigáciu

I/50 Handlová - centrum

I/50 Handlová - centrum

Termín začatia stavby:

Termín ukončenia stavby:

Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
3 003 208,89
Zhotoviteľ:
Strabag s.r.o. Bratislava

Účel a popis stavby:

Cesta I/50 tvorí hlavný ťah cez mesto Handlová, ktorá prichádza od Prievidze a pokračuje do Žiaru nad Hronom. Cesta je medzinárodného významu s označením E572 zabezpečujúca pohyb tranzitnej dopravy južnou časťou Slovenska v smere východ – západ. Predmetná stavba sa nachádza v intraviláne mesta Handlová v centrálnej časti mesta. Začiato úprava je na ceste I/50 v mieste jestvujúcej okružnej križovatky. Nový úsek cesty končí okružnou križovatkou na ceste I/50 na začiatku jestvujúceho smerovo rozdeleného štvor pruhu.

Trasa novobudovanej cesty vedie na záčiatku v tesnej blízkosti reštaurácie Mamutík, rastlým terénom po ľavom brehu rieky Handlovka a prechádza do lokality garáži, ktoré musia byť asanované. Po premostení rieky je trasa cesty vedená po pravom brehu rieky Handlovka v trase jestvulúcej cesty I/50. Celková dĺžka stavby je 542,29 m. Stavba je ukončená.

Publikované: 18.3.2009

Aktuálne

Cestársky deň

Cestársky deň

18.09.2019
8. októbra 2019 organizuje Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: VYBRANÉ TECHNOLÓGIE SKUPINY EUROVIA
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

02.09.2019
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora