Prejsť na navigáciu

I/50 Handlová - centrum

I/50 Handlová - centrum

Termín začatia stavby:

Termín ukončenia stavby:

Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
3 003 208,89
Zhotoviteľ:
Strabag s.r.o. Bratislava

Účel a popis stavby:

Cesta I/50 tvorí hlavný ťah cez mesto Handlová, ktorá prichádza od Prievidze a pokračuje do Žiaru nad Hronom. Cesta je medzinárodného významu s označením E572 zabezpečujúca pohyb tranzitnej dopravy južnou časťou Slovenska v smere východ – západ. Predmetná stavba sa nachádza v intraviláne mesta Handlová v centrálnej časti mesta. Začiato úprava je na ceste I/50 v mieste jestvujúcej okružnej križovatky. Nový úsek cesty končí okružnou križovatkou na ceste I/50 na začiatku jestvujúceho smerovo rozdeleného štvor pruhu.

Trasa novobudovanej cesty vedie na záčiatku v tesnej blízkosti reštaurácie Mamutík, rastlým terénom po ľavom brehu rieky Handlovka a prechádza do lokality garáži, ktoré musia byť asanované. Po premostení rieky je trasa cesty vedená po pravom brehu rieky Handlovka v trase jestvulúcej cesty I/50. Celková dĺžka stavby je 542,29 m. Stavba je ukončená.

Publikované: 18.3.2009

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

06.11.2019
Integrované mosty na cestách a diaľniciach
Rozborová úloha

Rozborová úloha

05.11.2019
Strategický reporting stavu vozoviek na úrovni cestnej siete
Návrh úloh RVT

Návrh úloh RVT

17.10.2019
Výzva na zaslanie námetov na riešenie úloh RVT v roku 2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora