Prejsť na navigáciu

I/50 Handlová - centrum

I/50 Handlová - centrum

Termín začatia stavby:

Termín ukončenia stavby:

Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
3 003 208,89
Zhotoviteľ:
Strabag s.r.o. Bratislava

Účel a popis stavby:

Cesta I/50 tvorí hlavný ťah cez mesto Handlová, ktorá prichádza od Prievidze a pokračuje do Žiaru nad Hronom. Cesta je medzinárodného významu s označením E572 zabezpečujúca pohyb tranzitnej dopravy južnou časťou Slovenska v smere východ – západ. Predmetná stavba sa nachádza v intraviláne mesta Handlová v centrálnej časti mesta. Začiato úprava je na ceste I/50 v mieste jestvujúcej okružnej križovatky. Nový úsek cesty končí okružnou križovatkou na ceste I/50 na začiatku jestvujúceho smerovo rozdeleného štvor pruhu.

Trasa novobudovanej cesty vedie na záčiatku v tesnej blízkosti reštaurácie Mamutík, rastlým terénom po ľavom brehu rieky Handlovka a prechádza do lokality garáži, ktoré musia byť asanované. Po premostení rieky je trasa cesty vedená po pravom brehu rieky Handlovka v trase jestvulúcej cesty I/50. Celková dĺžka stavby je 542,29 m. Stavba je ukončená.

Publikované: 18.3.2009

Aktuálne

Pozvánka na „Cestársky deň“

Pozvánka na „Cestársky deň“

27.08.2020
Dovoľujeme si Vás pozvať na „Cestársky deň“, ktorý sa uskutoční 10. septembra 2020 (štvrtok) v priestoroch SSC.
Schválené TP 099

Schválené TP 099

07.08.2020
MDV SR schválilo:
TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov
Účinnosť od: 07.08.2020
Schválené TP 116

Schválené TP 116

01.07.2020
MDV SR schválilo:
TP 116 Inšpekcia tunelov
Účinnosť od: 01.07.2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora