Prejsť na navigáciu

Zmierňovanie šmykľavosti vozovky spôsobenej poľadovicou/šmykľavosti utlačenej vrstvy snehu na vozovke

Zmierňovanie šmykľavosti sa zabezpečuje zdrsnením jej povrchu posypom inertným materiálom alebo jeho zmesami s chemickým materiálom alebo navlhčeným inertným materiálom a to:

  • pri poľadovici - max. veľkosť zŕn do 4 mm
  • pri ujazdenej vrstve snehu - max. veľkosť zŕn do 8 mm


Zmierňovanie šmykľavosti posypom inertným materiálom na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá sa vykonáva iba :

  • na nových cementobetónových vozovkách, pri ktorých nebola vykonaná impregnácia povrchu pred zimným obdobím
  • na cestách v úsekoch, kde bol vydaný zákaz používania chemických posypových látok (ochrana vôd, ochrana konštrukcií mostov a pod.)
  • v mimoriadnych prípadoch na diaľničných privádzačoch najmä v oblúkoch, v stúpaniach, klesaniach a pod. s veľkosťou zŕn max. do 8 mm.

 

V ostatných prípadoch sa odstránenie poľadovice alebo utlačenej snehovej vrstvy vykonáva rozmrazovaním chemickým posypom.

Ako inertný posypový materiál sa v zásade používa ostro hranný piesok alebo kamenivo s veľkosťou zŕn maximálne do 8 mm. Väčšia zrnitosť (max. do 16 mm) sa môže použiť iba v mimoriadnych prípadoch a to posypom do snehovej vrstvy v prudkých zákrutách, stúpaniach, klesaniach a pod., mimo zástavby, nie však na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá.

Použitie iného inertného materiálu je možné iba so súhlasom SSC - úseku správy a prevádzky s podmienkou, že uvedený materiál spĺňa podmienky dané príslušnou normou a neobsahuje škodlivé látky a prvky zaťažujúce životné prostredie a jeho nezávadnosť bola potvrdená okresným hygienikom.

Dávkovanie zdrsňujúcich inertných materiálov alebo ich zmesí závisí od dopravných pomerov, od smerových a výškových parametrov úseku cesty, od intenzity dopravy, stavu povrchu vozovky, od vlastnosti a druhu posypového materiálu.


Odporučené dávky inertného materiálu sú nasledovné :

Úsek cesty - klimatické podmienky Dávkovanie v g/m2
rovinné úseky 70 až 100
zľadovatelé rovinné úseky 100 až 150
stúpania – klesania 150 až 250
zľadovatené stúpania – klesania 250 až 400

 

Maximálna posypová dávka je 500 g/m2.

2.7 Zmes inertného materiálu a chemického materiálu sa môže použiť iba na úsekoch, kde nie je vylúčený chemický posyp.

2.8 Zmes sa pripravuje iba z vhodného inertného materiálu (dodržanie zrnitosti a pod.) a chemického materiálu v pomere :
1 diel chemického materiálu
3 až 6 dielov inertného materiálu

2.9 Odporúčané dávky zmesi sú nižšie ako pri použití inertného materiálu. Použitie zmesi nesmie prekročiť nasledovné maximálne množstvá v závislosti na pomer zmiešania : 

 

Pomer zmesi chemický/inertný Množstvo g/cm2
1 : 4 maximálne do 200
1 : 5 maximálne do 250
1 : 6 maximálne do 300

 

Maximálne dávky sú určené tak, aby množstvo chemického materiálu nepresahovalo povolené dávky pre chemický materiál. 

 

Aktualizované: 17.5.2016 

Publikované: 26.1.2009

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora