Prejsť na navigáciu

Zmierňovanie šmykľavosti

Zmierňovanie šmykľavosti vozovky spôsobenej poľadovicou, alebo šmykľavosti utlačenej vrstvy snehu na vozovke

Zmierňovanie šmykľavosti sa zabezpečuje zdrsnením jej povrchu posypom inertným materiálom alebo jeho zmesami s chemickým materiálom alebo navlhčeným inertným materiálom a to:

  • pri poľadovici - max. veľkosť zŕn do 4 mm
  • pri ujazdenej vrstve snehu - max. veľkosť zŕn do 8 mm


Zmierňovanie šmykľavosti posypom inertným materiálom na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá sa vykonáva iba :

  • na nových cementobetónových vozovkách, pri ktorých nebola vykonaná impregnácia povrchu pred zimným obdobím
  • na cestách v úsekoch, kde bol vydaný zákaz používania chemických posypových látok (ochrana vôd, ochrana konštrukcií mostov a pod.)
  • v mimoriadnych prípadoch na diaľničných privádzačoch najmä v oblúkoch, v stúpaniach, klesaniach a pod. s veľkosťou zŕn max. do 8 mm.

 

V ostatných prípadoch sa odstránenie poľadovice alebo utlačenej snehovej vrstvy vykonáva rozmrazovaním chemickým posypom.

Ako inertný posypový materiál sa v zásade používa ostro hranný piesok alebo kamenivo s veľkosťou zŕn maximálne do 8 mm. Väčšia zrnitosť (max. do 16 mm) sa môže použiť iba v mimoriadnych prípadoch a to posypom do snehovej vrstvy v prudkých zákrutách, stúpaniach, klesaniach a pod., mimo zástavby, nie však na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá.

Použitie iného inertného materiálu je možné iba so súhlasom SSC - úseku správy a prevádzky s podmienkou, že uvedený materiál spĺňa podmienky dané príslušnou normou a neobsahuje škodlivé látky a prvky zaťažujúce životné prostredie a jeho nezávadnosť bola potvrdená okresným hygienikom.

Dávkovanie zdrsňujúcich inertných materiálov alebo ich zmesí závisí od dopravných pomerov, od smerových a výškových parametrov úseku cesty, od intenzity dopravy, stavu povrchu vozovky, od vlastnosti a druhu posypového materiálu.


Odporučené dávky inertného materiálu sú nasledovné :

Úsek cesty - klimatické podmienky Dávkovanie v g/m2
rovinné úseky 70 až 100
zľadovatelé rovinné úseky 100 až 150
stúpania – klesania 150 až 250
zľadovatené stúpania – klesania 250 až 400

 

Maximálna posypová dávka je 500 g/m2.

2.7 Zmes inertného materiálu a chemického materiálu sa môže použiť iba na úsekoch, kde nie je vylúčený chemický posyp.

2.8 Zmes sa pripravuje iba z vhodného inertného materiálu (dodržanie zrnitosti a pod.) a chemického materiálu v pomere :
1 diel chemického materiálu
3 až 6 dielov inertného materiálu

2.9 Odporúčané dávky zmesi sú nižšie ako pri použití inertného materiálu. Použitie zmesi nesmie prekročiť nasledovné maximálne množstvá v závislosti na pomer zmiešania : 

 

Pomer zmesi chemický/inertný Množstvo g/cm2
1 : 4 maximálne do 200
1 : 5 maximálne do 250
1 : 6 maximálne do 300

 

Maximálne dávky sú určené tak, aby množstvo chemického materiálu nepresahovalo povolené dávky pre chemický materiál. 

 

Aktualizované: 17.5.2016 

Publikované: 26.1.2009

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora