SSC>Verejné obstarávanie>Súťažné podklady>Opravy ciest I. triedy: I/75 križ. Halič – Lučenec; I/75 hr. okr. LV/VK – odbočka Hrušov; I/72 Hačava – Skalie - Tisovec
Prejsť na navigáciu

Opravy ciest I. triedy: I/75 križ. Halič – Lučenec; I/75 hr. okr. LV/VK – odbočka Hrušov; I/72 Hačava – Skalie - Tisovec

 


Aktualizované: 11.9.2018

Publikované: 27.8.2018

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora