SSC>Verejné obstarávanie>Súťažné podklady>Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa – I/61 – Bučany -Trakovice – Madunice
Prejsť na navigáciu

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa – I/61 – Bučany -Trakovice – Madunice

 

Aktualizované: 12.6.2018

Publikované: 12.3.2018

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora