SSC>Verejné obstarávanie>Súťažné podklady>2019>Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa I/72 Hačava – most ev. č. 72 – 014
Prejsť na navigáciu

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa I/72 Hačava – most ev. č. 72 – 014

Aktuálne

Schválené VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.3, VL 6.4

11.03.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 08.03.2021
Rozborová úloha

Rozborová úloha

08.01.2021
Určovanie zaťažiteľnosti mostov pozemných komunikácií a lávok pre chodcov
Schválené TP 001, TP 008

Schválené TP 001, TP 008

15.12.2020
MDV SR schválilo:
TP 001 Asfaltové mostné závery
TP 008 Podpovrchové mostné závery

Účinnosť od: 15.12.2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora