Prejsť na navigáciu

zoznam 29.7.2022

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota
2022/0491/D B00
Dodatočné technické zmluvné podmienky a usmernenia na výstavbu protihlukových zábran na cestách [ZTV Lsw 22] 17. 10. 2022
návrh bol oznámený ako dôverný
2022/0492/D B10
Usmernenie nemeckého výboru pre železobetón [DAfStb] „Používanie popolčeka s vysokým obsahom kremíka a spodného popola v betónových komponentoch, ktoré sú v kontakte s pôdou, spodnou vodou alebo zrážkami“, návrh z februára 2020 17. 10. 2022
2022/0494/F T40T
Vyhláška o prístupe k určitým údajom o vozidlách na účely predchádzania nehodám a lepšej reakcie na nehody, poznatkov a mapovania cestnej infraštruktúry a jej vybavenia a vedomostí o cestnej premávke. 17. 10. 2022

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 29.7.2022

 

Publikované: 29.7.2022

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora