Prejsť na navigáciu

zoznam 28.06.2022

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota
2022/0420/RO B00 Pravidlá týkajúce sa geotechnickej dokumentácie pre stavby NP 074-2022 16. 9. 2022
2022/0422/A B00 RVS 08.07.03 Technické zmluvné podmienky, ochrana povrchu a nepriepustná úprava betónu, realizácia 16. 9. 2022
2022/0423/A B00 RVS 15.03.12 Mosty, realizácia stavebných prác, hydroizolácia a povrch vozovky na mostoch a iných betónových dopravných plochách; hydroizolačné systémy s polymérnymi bitúmenovými fóliami 16. 9. 2022
2022/0424/NL B00 Rozhodnutie, ktorým sa mení vyhláška o stavebnom prostredí v súvislosti s požiarnou bezpečnosťou parkovacích garáží a normami denného svetla 19. 9. 2022

 

 

Aktualizované: 30.6.2022

Publikované: 30.6.2022

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora