Prejsť na navigáciu

zoznam 25.04.2022

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota
2022/0188/S B00

Predpisy Švédskej národnej rady pre bývanie, výstavbu a plánovanie, ktorými sa menia záväzné ustanovenia a všeobecné odporúčania Švédskej národnej rady pre bývanie, výstavbu a plánovanie (2011:10) o uplatňovaní európskych noriem pre projektovanie (Eurokódy)

06.07.2022
2022/0198/GR B00

Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-14-01-04-02 Stavebné potrubné systémy pod tlakom s ohybnými plastovými rúrkami

08.07.2022
2022/0199/GR B00

Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-04-02-01-01 Stavebné potrubné systémy s lineárnymi plastovými rúrkami s voľným tokom

08.07.2022
2022/0200/GR B00

Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-02-05-00-00 Riadenie výkopových materiálov a využívanie skládok

08.07.2022
2022/0201/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.
ELOT TS 1501-03-10-03-00 Ochrana proti korózii a lakovanie ocele
08.07.2022
2022/0202/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách. 08.07.2022
2022/0205/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách. 11.07.2022
2022/0206/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-05-02-03-00 Antigraffiti nátery

11.07.2022
2022/0207/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách. 11.07.2022
2022/0208/GR B00

Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-05-03-02-01 Vrstvy podložia cestnej vozovky a vrstvy nábrežných lôžok s pôdou stabilizovanou vápnom

11.07.2022
2022/0209/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-05-03-02-02 Vrstvy podložia cestnej vozovky s pôdou stabilizovanou cementom

11.07.2022
2022/0210/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-05-03-08-00 Cestné krajnice so zmesou záhradníckej pôdy a kameniva

11.07.2022
2022/0211/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-05-03-11-01 Asfaltový penetračný náter

11.07.2022
2022/0212/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-05-03-18-01 Asfaltový emulzný náter na ochranu stabilizovaných vrstiev vozovky


11.07.2022
2022/0213/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-05-04-08-00 Zameniteľné znaky správ

11.07.2022
2022/0232/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-08-05-02-01 Pílové rezanie spojov v betónových doskách

11.07.2022
2022/0233/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-08-05-02-04 Tesnenie spojov betónových štruktúr pomocou asfaltových živíc

11.07.2022
2022/0234/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-08-05-02-05 Tesnenie spojov betónových štruktúr pomocou elastomérových materiálov

11.07.2022
2022/0237/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-08-06-06-02 Vláknocementové potrubné siete pre odvodnenie a kanalizáciu

11.07.2022
2022/0238/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-08-06-07-03 Liatinové škrtiace ventily

11.07.2022
2022/0239/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-08-06-07-05 Demontáž spojov potrubných komponentov

11.07.2022
2022/0241/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-08-06-08-01 Výstražná páska nad zakopanými káblami a rúrkami – Pásky a mriežky

11.07.2022
2022/0242/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-08-06-08-07 Prefabrikované šachty vyrobené z plastbetónu na báze polyesterovej živice (PRC)

11.07.2022
2022/0243/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-08-07-01-01 Liatinové vpusty v oblastiach s premávkou vozidiel a chodcov

11.07.2022
2022/0244/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-08-07-01-04 Neliatinové vpusty v oblastiach s premávkou vozidiel a chodcov

11.07.2022
2022/0245/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-08-07-01-06 Prefabrikované odvodňovacie kanály v priestoroch pre chodcov a vozidlá

11.07.2022
2022/0246/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-08-07-02-01 Ochrana proti korózii oceľových konštrukcií používaných v hydraulických prácach

11.07.2022
2022/0247/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách. 11.07.2022
2022/0248/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-08-07-03-01 Vlnité rúrky z pozinkovanej ocele

11.07.2022
2022/0260/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-12-08-01-00 Monitorovanie konvergencie výkopových plôch a obložení tunelov

12.07.2022
2022/0261/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách. 12.07.2022
2022/0270/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-13-05-04-00 Geotechnické monitorovanie konštrukcií pomocou geodetických meraní (monitorovanie deformácie)

12.07.2022
2022/0271/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-14-01-04-00 Lokálne skvalitnenie poškodenia betónových prvkov spôsobené koróziou výstuže

12.07.2022
2022/0272/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-14-01-05-00 Lokálne skvalitnenie poškodenia betónového prvku, ktoré sa nevzťahuje na výstuž

12.07.2022
2022/0273/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-14-01-06-00 Prierezová obnova konštrukčných prvkov s lokálnou dezintegráciou

12.07.2022
2022/0274/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-14-01-09-01 Čistenie povrchu exponovaných oceľových výstužných tyčí na ich integráciu do dodatočne liateho betónu.

12.07.2022
2022/0275/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-14-01-11-00 Ukotvenie nových oceľových výstužných tyčí v existujúcich betónových prvkoch

12.07.2022
2022/0276/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-14-01-12-01 Umiestnenie hmoždiniek do betónových prvkov

12.07.2022
2022/0277/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách. 12.07.2022
2022/0278/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-14-01-13-03 Posilnenie betónových prvkov upevnením pomocou plášťov z konštrukčnej ocele

12.07.2022
2022/0279/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-15-01-02-00 Demolácia konštrukcií metódou klesajúcej hmotnosti

12.07.2022
2022/0280/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-15-01-03-00 Demolácia konštrukcií mechanickými prostriedkami

12.07.2022
2022/0281/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-15-02-01-01 Demolácia prvkov betónových konštrukcií mechanickými prostriedkami

12.07.2022
2022/0282/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-15-02-01-03 Hydrodemolácia prkvov betónových konštrukcií

12.07.2022
2022/0283/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-15-03-03-00 Demolácia betónových panelov na zemi

12.07.2022
2022/0285/GR B00

Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-10-05-01-00 Výsadba stromov a kríkov

13.07.2022
2022/0286/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-10-06-02-01 Zavlažovanie rastlín

13.07.2022
2022/0287/GR B00 Schválenie osemdesiatich dvoch (82) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-10-06-07-00 Vyčistenie trávnatých plôch

13.07.2022

 

 

 

Aktualizované: 25.4.2022

Publikované: 25.4.2022

Aktuálne

Schválené TP 067, TP 092

Schválené TP 067, TP 092

01.06.2023
MDV SR schválilo:
TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava
TP 092 Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií

Účinnosť od: 01.06.2023
Bezpečnosť cestnej premávky 2023

Bezpečnosť cestnej premávky 2023

12.05.2023
V dňoch 12.09.2023 – 13.09.2023 sa už po sedemnásty krát konala, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy (MD) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2023“.
WORKSHOP 2023

WORKSHOP 2023

19.04.2023
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 29.05.2023 až 01.06.2023 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora