Prejsť na navigáciu

zoznam 19.07.2022

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2022/0474/RO

B00

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA VEĽMI TENKÝCH VRSTIEV BITÚMENOVÝCH KALOVÝCH ZÁKRYTOV – REFERENČNÉ ČÍSLO AND 523-2022

10. 10. 2022

2022/0475/RO

B00

TECHNICKÉ NORMY týkajúce sa podmienok projektovania a umiestňovania stavieb, zariadení a reklamných prostriedkov v oblasti ciest národného záujmu, na mostoch, priechodoch, viaduktoch, v cestných tuneloch, ako aj úpravy prístupových ciest k cestám národného záujmu, okrem úsekov štátnych ciest nachádzajúcich sa v zastavaných územiach obcí/okresných sídiel, ktoré sú v správe miestnych zastupiteľstiev

10. 10. 2022

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Aktualizované: 27.7.2022


Publikované: 27.7.2022

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora