Prejsť na navigáciu

zoznam 11.01.2022

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota
2021/0876/D B00

Technické dodacie podmienky a skúšobné špecifikácie pre stavebné práce

(TL/TP-ING) Časť 8 Oddiel 2

Technické požiadavky na skúšky stavebných materiálov na výrobu asfaltových cestných križovatiek (TP BEL-FÜ)

21. 3. 2022

 

 

Aktualizované: 11.1.2022

Publikované: 11.1.2022

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora