Prejsť na navigáciu

zoznam 05.05.2022

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota
2022/0295/B B00
Návrh nariadenia vlády regiónu Brusel – hlavné mesto, ktorým sa vykonáva nariadenie zo 16. mája 2019 o prevádzke a bezpečnosti cestných tunelov (technický referenčný rámec – minimálne bezpečnostné požiadavky na tunely v mestskej cestnej sieti regiónu Brusel – hlavné mesto). 16. 7. 2022
2022/0303/FIN B00
Usmernenie Fínskej agentúry pre dopravnú infraštruktúru na návrh mostných parapetov 25. 7. 2022

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.
Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 5.5.2022

Publikované: 10.5.2022

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora