Prejsť na navigáciu

zoznam 01.06.2022

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota
2022/0311/S T40T Nariadenia, ktorými sa menia nariadenia Švédskej dopravnej agentúry a všeobecné poradenstvo (TSFS 2019:74) o dopravných značkách a iných zariadeniach 28. 7. 2022
2022/0320/RO B00 Zmeny a doplnenia „Štandardu pre asfaltové zmesi valcované za tepla. Technické podmienky plánovania, prípravy a umiestňovania asfaltových zmesí“. Kód A 605–2016 4. 8. 2022

 

 

Aktualizované: 2.6.2022

Publikované: 2.6.2022

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora