Prejsť na navigáciu

zoznam 29.12.2021


Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2021/0831/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-14-01-08-01 Posilnenie – zlepšenie železobetónových konštrukcií vonkajším spájaním polymérnych tkanín vystužených vláknami (tkaniny FRP)

4. 3. 2022

2021/0832/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-14-01-08-02 Posilnenie – dodatočné vybavenie železobetónových konštrukcií lepením polymérnych pásov vystužených vláknami (FRP pásy)

4. 3. 2022

2021/0833/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-14-01-03-02 Vŕtanie korunkou do železobetónu s odrezaním existujúcej výstuže

4. 3. 2022

 

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2021/0843/A

B00

Usmernenia a predpisy pre cestnú dopravu (RVS) 08.23.05 Technické zmluvné podmienky, cestné zariadenia, zadržiavacie systémy oceľových vozidiel

10. 3. 2022

2021/0844/A

B00

Usmernenia a predpisy pre cestnú dopravu (RVS) 08.23.06 Technické zmluvné podmienky, cestné zariadenia, betónové zadržiavacie systémy vozidiel

10. 3. 2022

 

 SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 29.12.2021

Publikované: 29.12.2021

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora