Prejsť na navigáciu

zoznam 26.03.2021

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2021/0162/L

T40T

Predbežný návrh zákona na zmenu
1. zmeneného aktu z 25. júla 2015, ktorým sa zriaďuje automatizovaný systém kontroly a sankcií;
2. zmeneného zákona z 14. februára 1955 o regulácii dopravy na všetkých verejných komunikáciách.

18.06.2021

2021/0163/D

B00

Technické podmienky dodania a technické skúšobné špecifikácie pre stavebné práce 

21.06.2021

2021/0164/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky pre stavebné práce [Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Ingenieurbauten – ZTV-ING]

Časť 8 Konštrukčné zariadenia – Oddiel 6 Upevňovacie zariadenia a uchytenie kotevných platní

21.06.2021

2021/0166/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky pre stavebné práce [Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Ingenieurbauten – ZTV-ING]

Časť 8 Stavebné zariadenia – Oddiel 3: Ložiská a spoje

21.06.2021

2021/0168/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky pre stavebné práce [Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Ingenieurbauten – ZTV-ING]

Časť 8 Stavebné zariadenia – Oddiel 1: Dilatačné spoje z ocele a elastoméru

21.06.2021


 

 SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 29.3.2021 


Publikované: 29.3.2021

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora