Prejsť na navigáciu

zoznam 25.01.2021

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2021/001/BG

C00A

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o rybolove a akvakultúre

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu z naliehavých dôvodov (čl. 6 ods. 7 smernice (EÚ) 2015/1535)

2021/0002/BG

B00

Návrh nariadenia o podmienkach a postupe pri používaní prípravkov na ochranu rastlín

5. 4. 2021

2021/0003/RO

C50A

Nariadenie o poskytovaní informácií o prítomnosti látok alebo výrobkov, ktoré môžu spôsobiť alergie alebo neznášanlivosť v nebalených potravinových výrobkoch

6. 4. 2021

2021/0004/NL

X00M

Nariadenie štátneho tajomníka pre zdravotníctvo, sociálnu starostlivosť a šport, ktorým sa mení nariadenie o tabakových a fajčiarskych výrobkoch, pokiaľ ide o zavedenie novej metódy merania voľného tabaku

8.4.2021

2021/0005/F

S00S

Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie č. 2020-1262 zo 16. októbra 2020 a nariadenie č. 2020-1310 z 29. októbra 2020, ktorými sa ustanovujú všeobecné opatrenia potrebné na riešenie epidémie ochorenia COVID-19 v súvislosti so stavom ohrozenia verejného zdravia

doba pozastavenia nebola zatiaľ stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky členského štátu na prijatie predpisu z naliehavých dôvodov (čl. 6 ods. 7 smernice (EÚ) 2015/1535)

2021/0006/D

SERV60

Návrh zákona na zmenu Občianskeho zákonníka a úvodného zákona Občianskeho zákonníka pri uplatňovaní smernice EÚ v záujme lepšej realizácie a modernizácie predpisov Únie na ochranu spotrebiteľov a na zrušenie nariadenia na prevod jurisdikcie realizácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 na spolkové ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa

9. 4. 2021

2021/0007/A

T00T

Nariadenie predsedu krajinskej vlády Horného Rakúska týkajúce sa prevádzkového poriadku pre komerčnú osobnú prepravu osobnými motorovými vozidlami (vozidlá taxislužby) v Hornom Rakúsku (Hornorakúsky prevádzkový poriadok pre taxislužbu)

9. 4. 2021

2021/0008/A

B00

RVS 08.23.11 Technické zmluvné podmienky, zariadenia na okrajoch vozovky, práce na vodorovných značeniach

9. 4. 2021

2021/0009/B

B20

Kráľovský výnos o skladovaní, výrobe, preprave, presune a používaní výbušnín

9. 4. 2021

2021/0010/B

I10

Kráľovský dekrét o kalibračných činnostiach týkajúcich sa skladovacích zásobníkov

9. 4. 2021

 

 

 SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 

Aktualizované: 26.1.2021

Publikované: 26.1.2021

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora