Prejsť na navigáciu

zoznam 24.05.2021

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2021/0261/D

B00

Návrh vzorového nariadenia o výstavbe a prevádzke parkovísk a parkovacích plôch

(Vzorové nariadenie týkajúceho sa parkovísk a parkovacích plôch M-GarVO), znenie z 19. marca 2021

30. 7. 2021

2021/0265/D

B00

Návrhy zmien vzorového administratívneho nariadenia pre technické stavebné predpisy (MVV TB) – vydanie 2020/2

30. 7. 2021

 

 

Aktualizované: 24.5.2021

Publikované: 24.5.2021

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora