Prejsť na navigáciu

zoznam 16.03.2021

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Správa
Určená lehota

Dátum uzatvorenia informačného postupu

2019/0349/D B00 Dodatočné technické zmluvné podmienky pre inžinierske stavby - ZTV-ING
Časť 4 Oceľové konštrukcie, spriahnuté oceľové konštrukcie. Oddiel 2 Protikorózna ochrana spriahnutých oceľových konštrukcií
202100969.SK 2019/0349/D 9

21. 10. 2019


15. 3. 2021

 

 

Aktualizované: 17.3.2021

Publikované: 17.3.2021

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora