Prejsť na navigáciu

zoznam 14.07.2021

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2021/0405/FIN

B00

Usmernenie Fínskej agentúry pre dopravnú infraštruktúru, LED svietidlá – požiadavky

1. 10. 2021

2021/0406/FIN

B00

Usmernenie Fínskej agentúry pre dopravnú infraštruktúru, požiadavky na kvalitu sklopných stĺpikov

1. 10. 2021

2021/0407/FIN

B00

Usmernenie Fínskej agentúry pre dopravnú infraštruktúru, projektovanie zvodidiel

1. 10. 2021

2021/0408/FIN

B00

Usmernenia Fínskej agentúry pre dopravnú infraštruktúru, „Usmernenia k projektovaniu cestných a železničných protihlukových bariér“

1. 10. 2021

2021/0390/P

B00

Zákonný dekrét, ktorým sa aktualizujú ustanovenia týkajúce sa výroby a kontroly betónu s hydraulickým spojivom a výstavby betónových konštrukcií

29. 9. 2021

 

 

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.


Aktualizované: 14.7.2021 


Publikované: 14.7.2021

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora