Prejsť na navigáciu

zoznam 09.08.2021

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota
2021/0470/D B00
Dodatočné technické zmluvné podmienky a usmernenia pre stavebné práce – ZTV-ING
Časť 7 Mostové krytiny – Oddiel 1 Mostové krytiny na betóne s tesniacou vrstvou jedného
polymérneho bitúmenového zváracieho pásu
20. 10. 2021
2021/0473/D B00 Technické podmienky dodania a technické skúšobné špecifikácie pre stavebné práce
(TL/TP-ING) Časť 7 Oddiel 1
Technické skúšobné podmienky pre tesniacu vrstvu z polymérového bitúmenového zváracieho pásu
na výrobu mostových krytín na betóne (TP BEL-B 1)
20. 10. 2021
2021/0474/D B00 Technické dodacie podmienky a skúšobné špecifikácie pre stavebné práce
(TL/TP-ING) Časť 7 Oddiel 1
Technické dodacie podmienky pre tesniace vrstvy vyrobené z polymérového bitúmenového plechu
na výrobu mostových podláh na betóne (TL BEL-B 1)
20. 10. 2021
2021/0475/F B00 Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Vyhláška z 2. marca 2009 o výkonoch a pravidlách uvádzania do prevádzky systémov na obmedzenie cestnej premávky vozidiel 20. 10. 2021

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2021/0483/SI

S00E

SPI PG 05.200 Klasifikácia geologických materiálov pri zemných prácach –

Časť 1 – Klasifikácia pôdy

Časť 2 – Usmernenia na posudzovanie využiteľnosti pôd pri zemných prácach na základe klasifikácie

22. 10. 2021

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota
2021/0505/HU SERV60
Návrh vyhlášky o činnostiach, na ktoré sa vzťahuje Národný systém inšpekcie a podávania správ v stavebníctve (Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer) a o systéme monitorovania a podávania správ v stavebníctve (Epítőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer) 27. 10. 2021

 

Označenie notifikácie Kód výrobku Názov predpisu Určená lehota
pôvodná nová

2021/0265/D

B00

Návrhy zmien vzorového administratívneho nariadenia pre technické stavebné predpisy (MVV TB) – vydanie 2020/2

30. 7. 2021

03-11-2021

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 9.8.2021

 

Publikované: 9.8.2021

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora