Prejsť na navigáciu

zoznam 08.12.2021

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2021/0771/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–07–08–03–10 Železničné traťové spojovacie prvky typu „K“

24. 2. 2022

2021/0772/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich (72) gréckych technických špecifikácií, ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách

ELOT TS 1501 – 07 – 08 – 03 – 20 Zapínacie prvky koľajnice typu „RN“

24. 2. 2022

2021/0773/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich (72) gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-07-08-03-22 Upevňovacie prvky koľajníc typu „NABLA“ a „SIMPLEX“

24. 2. 2022

2021/0779/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-07-08-03-30 Upevňovacie prvky koľajníc, typu „KS“ (SKL12)

28. 2. 2022

2021/0780/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–07–08–03–34 Železničné traťové spojovacie prvky typu „W14“ (SKL14)

28. 2. 2022

 

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2021/0781/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–07–08–05–10 Železničná trať s izolovanými lepenými spojmi typu „S“

28. 2. 2022

2021/0782/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–08–01–01–00 Výkopy priekop a kanálov

28. 2. 2022

2021/0783/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–08–04–02–00 Odlievanie lineárnych štruktúr betónu pomocou klzných dlaždíc

28. 2. 2022

2021/0784/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–08–05–02–02 Vodné stopky pre betónové spoje

28. 2. 2022

2021/0785/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–08–05–03–02 Výplňová vrstva membránového obkladu skládky a rybníka z jemne triedených zrnitých materiálov

28. 2. 2022

2021/0786/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–08–01–00 Čerpadlá pre čerpacie stanice na zásobovanie vodou a zavlažovanie

28. 2. 2022

2021/0787/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-08-08-03-00 Nadzemné žeriavy čerpacích staníc

28. 2. 2022

2021/0788/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–08–08–04–00 Vzduchové nádoby pre čerpacie stanice

28. 2. 2022

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 23.12.2021

Publikované: 23.12.2021

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora