Prejsť na navigáciu

zoznam 08.10.2021

Prehľad notifikácií, u ktorých na základe predloženia podrobného stanoviska/zásadných pripomienok - zo strany Komisie alebo niektorého členského štátu EU - bolo predlžené obdobie pozastavenia

 

Označenie notifikácie Kód výrobku Názov predpisu Určená lehota
pôvodná nová

2021/0410/HU

B10

Návrh nariadenia vlády o opatreniach, ktoré sa majú prijať na oživenie hospodárstva v súvislosti s vývozom surovín a výrobkov strategického významu pre bezpečnosť dodávok v stavebníctve

1. 10. 2021

03-01-2022

 

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2021/0609/EE

B00

Normy pre navrhovanie ciest

21. 12. 2021

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.
Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

Aktualizované: 11.10.2021

Publikované: 11.10.2021

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora