Prejsť na navigáciu

zoznam 03.12.2021


Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2021/0725/SI

B00

TSPI P03.320: 2021 Projektovanie ciest a bezpečnosť cestnej premávky – Pešie zóny

21. 2. 2022

2021/0729/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) gréckych technických špecifikácií (GTS), ktorých uplatňovanie je povinné vo všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–01–01–02–00 Položenie betónu

21. 2. 2022

2021/0730/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné vo všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-01-01-05-00 vibračná kondenzácia betónu

21. 2. 2022

 

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2021/0764/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–05–04–05–00 Odstránenie a/alebo premiestnenie dopravných značiek a webov

24. 2. 2022

2021/0765/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–05–05–00 Značky zóny vyvlastnenia

24. 2. 2022

2021/0766/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–05–07–04–00 Systémy vedenia podzemných káblov cez cesty

24. 2. 2022

 

 

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2021/0751/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–05–04–01–00 Odstránenie existujúcich chodníkových značiek

23. 2. 2022

2021/0752/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich (72) gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-05-04-03-00 Cestné reflektory

23. 2. 2022

2021/0753/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich (72) gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách

ELOT TS 1501-05-04-04-04-00 Vyznačovanie stĺpiky ciest

23. 2. 2022

 

 

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2021/0747/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich (72) gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách

ELOT TS 1501-05-01-02-01 Prefabrikované, napínané betónové nosníky

23. 2. 2022

2021/0748/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–05–01–02–02 Použitie vyváženej betonárskej metódy pre stavbu betónových mostov

23. 2. 2022

2021/0749/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich (72) gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-05-01-02-03 Mostová konštrukcia s prefabrikovanými betónovými segmentmi

23. 2. 2022

2021/0750/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–05–01–06–00 Spoje mostovky

23. 2. 2022

 

 SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Aktualizované: 6.12.2021 

Publikované: 6.12.2021

Aktuálne

Schválené TP 067, TP 092

Schválené TP 067, TP 092

01.06.2023
MDV SR schválilo:
TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava
TP 092 Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií

Účinnosť od: 01.06.2023
Bezpečnosť cestnej premávky 2023

Bezpečnosť cestnej premávky 2023

12.05.2023
V dňoch 12.09.2023 – 13.09.2023 sa už po sedemnásty krát konala, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy (MD) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2023“.
WORKSHOP 2023

WORKSHOP 2023

19.04.2023
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 29.05.2023 až 01.06.2023 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora