Prejsť na navigáciu

zoznam 03.12.2021


Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2021/0725/SI

B00

TSPI P03.320: 2021 Projektovanie ciest a bezpečnosť cestnej premávky – Pešie zóny

21. 2. 2022

2021/0729/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) gréckych technických špecifikácií (GTS), ktorých uplatňovanie je povinné vo všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–01–01–02–00 Položenie betónu

21. 2. 2022

2021/0730/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné vo všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-01-01-05-00 vibračná kondenzácia betónu

21. 2. 2022

 

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2021/0764/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–05–04–05–00 Odstránenie a/alebo premiestnenie dopravných značiek a webov

24. 2. 2022

2021/0765/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–05–05–00 Značky zóny vyvlastnenia

24. 2. 2022

2021/0766/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–05–07–04–00 Systémy vedenia podzemných káblov cez cesty

24. 2. 2022

 

 

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2021/0751/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–05–04–01–00 Odstránenie existujúcich chodníkových značiek

23. 2. 2022

2021/0752/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich (72) gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-05-04-03-00 Cestné reflektory

23. 2. 2022

2021/0753/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich (72) gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách

ELOT TS 1501-05-04-04-04-00 Vyznačovanie stĺpiky ciest

23. 2. 2022

 

 

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2021/0747/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich (72) gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách

ELOT TS 1501-05-01-02-01 Prefabrikované, napínané betónové nosníky

23. 2. 2022

2021/0748/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–05–01–02–02 Použitie vyváženej betonárskej metódy pre stavbu betónových mostov

23. 2. 2022

2021/0749/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich (72) gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-05-01-02-03 Mostová konštrukcia s prefabrikovanými betónovými segmentmi

23. 2. 2022

2021/0750/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–05–01–06–00 Spoje mostovky

23. 2. 2022

 

 SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Aktualizované: 6.12.2021 

Publikované: 6.12.2021

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora