Prejsť na navigáciu

zozmam 17.12.2021

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu 
Určená lehota

2021/0821/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-11-02-02-00 Zadržiavacie konštrukcie s hromadením oceľových plechov

4. 3. 2022

2021/0822/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych Technických Špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501–13–05–11–00 Snímače zaťaženia na monitorovanie kotiev

4. 3. 2022

2021/0823/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-13-05-12-00 Silomery pripojené na oceľové nosné súpravy

4. 3. 2022

2021/0824/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501 – 13 – 05 – 13 – 00 Pevné extenzometre vo vrtoch

4. 3. 2022

2021/0825/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-13-05-14-00 Konvergenčné monitorovanie podzemných výkopov pomocou reflexných cieľov

4. 3. 2022

2021/0826/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-14-01-01-01 Odstraňovanie uvoľneného betónu alebo materiálov pripojených na betónových povrchoch

4. 3. 2022

2021/0827/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-14-01-01-02 príprava betónových povrchov pred opravou a/alebo posilnením prác

4. 3. 2022

2021/0828/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-14-01-02-01 Čiastočná demolácia železobetónových prvkov so zachovaním výstuže

4. 3. 2022

2021/0829/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-14-01-02-02 Čiastočná demolácia železobetónových prvkov bez zachovania výstuže

4. 3. 2022

2021/0830/GR

B00

Schválenie sedemdesiatich dvoch (72) Gréckych technických špecifikácií (GTŠ), ktorých uplatňovanie je povinné pri všetkých verejných prácach a štúdiách.

ELOT TS 1501-14-01-03-01 Železobetónové korunky bez prerušenia existujúcej výstuže

4. 3. 2022

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr jeden deň pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby

 

Aktualizované: 20.12.2021

 


Publikované: 20.12.2021

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora